Onderzoek naar omvang en stijging van ICT uitgaven in het Primair Onderwijs

Yellow Way heeft een ICT-dienstverlener in het onderwijs voorzien van een onderzoek waarbij inzicht is verschaft in de ICT uitgaven, de huidige inkoopsituatie, gerelateerde toekomstige ontwikkelingen en kansen voor besparingen binnen het Primair Onderwijs.

Achtergrond

Verregaande bezuinigingen staan binnen het onderwijs steeds hoger op de agenda. Dit zorgt er voor dat onderwijsorganisaties na gaan denken over hoe zij de inkoopprocessen, in dit geval de inkoopprocessen met betrekking tot ICT, efficiënter en effectiever kunnen organiseren. Om deze reden is besloten om Yellow Way in te schakelen.

Het onderzoek

Het onderzoek richtte zich op het inzichtelijk maken van de ICT uitgaven binnen het Primair Onderwijs. Het was namelijk niet duidelijk of deze uitgaven de afgelopen jaren zijn toegenomen, gelijk zijn gebleven, of zijn afgenomen. ICT uitgaven hebben niet alleen betrekking op de administratieve processen, maar ook op de onderwijs ondersteunende processen. Alleen de hardware, uitbesteding (van systeembeheer) en software dekten al 80% van de totale ICT uitgaven. Wat ook op is gevallen, is dat er gedurende de periode 2000–2012 een verdubbeling in ICT uitgaven (per leerling per jaar) heeft plaats gevonden. Deze groei is te wijten aan de groei van het aantal hardwareproducten, de stijging van hardwareprijzen, de stijging van beheerskosten en duurdere onderwijsmethoden.

De complexiteit in het controleren en sturen van de ICT uitgaven binnen scholen(groepen) zit in het feit dat individuele scholen en scholengroepen graag diens autonomie willen behouden. Hierdoor wordt het ook moeilijker om ICT voor meerdere jaren in te kopen. Aansluitend ontbreekt het scholen(groepen) geregeld aan een inkoopbeleid. Enerzijds kunnen daardoor geen inkoopprioriteiten worden opgesteld, anderzijds kunnen de scholen(groepen) de leveranciers niet proactief controleren en sturen. Ontwikkelingen welke voor de toekomst van belang zijn, met betrekking tot het controleren en sturen van de ICT uitgaven, zijn de stijging in het aantal werkstations, professionalisering van het ICT beheer, de opkomst van tablets, de opkomst van papierloze onderwijsmethoden en de opkomst van kleine ontwikkelaars.
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn er drie kansen voor besparingen geadviseerd:

  • Het professionaliseren en combineren van de inkoop;
  • Het goed aanbesteden van hardware en systeembeheer;

Overstappen op volledig digitale onderwijsmethoden.