Informatievoorziening krijgt in de dagelijkse praktijk vaak niet de aandacht die het, op grond van belang ervan voor de organisatie, verdient. Organisaties haperen of vallen stil als de informatievoorziening niet functioneert. In organisaties is het bedrijfsproces veelal gelijkgeschakeld met de daarop aansluitende informatievoorziening en worden onderdelen van het primaire proces uitgevoerd door informatiesystemen. Bij veel organisaties was dit al lang zo. Maar bij andere organisaties is het belang van informatievoorziening het laatste decennium gegroeid van ondersteunend naar onmisbaar voor het functioneren van de organisatie. Wil men het bedrijfsproces managen dan zal men ook de informatievoorziening moeten managen. Er moet een professionele partij zijn in een organisatie die zich structureel met de sturing en de ondersteuning van de informatievoorziening bezighoudt.

Langzaamaan wordt duidelijk dat informatiebeleid moet aansluiten op de bestaande praktijk en dat beleid richting moet geven aan deze praktijk.

Lees verder >

Organisaties veranderen voortdurend. Hierdoor is het van groot belang dat continu wordt gekeken of de totale informatievoorziening – inclusief IT-productportfolio en organisatie van de informatievoorziening – wel aansluit op de organisatie.

Lees verder >