Een implementatietraject heeft een grote impact op de organisatie en haar medewerkers. De veranderingen gaan gepaard met de introductie van een nieuw beleid en aanpassingen in de werkprocessen. Daarnaast legt een implementatie extra beslag op de veelal schaarse resources van afdelingen.

De inkoopadviseurs van Yellow Way kunnen uw organisatie begeleiden gedurende het gehele implementatietraject. Hierbij dragen wij zorg voor de aansturing van de leverancier, alsmede alle betrokken medewerkers. De implementatie wordt planmatig uitgevoerd en u ontvangt regelmatig voortgangsrapportages. Hierin wordt aangegeven welke knelpunten zich hebben voorgedaan en hoe deze zijn opgelost.

Om de implementatie in goede banen te leiden, wordt allereerst een implementatieplan gemaakt waarbij alle partijen worden betrokken. Tijdens de implementatie is ondersteuning nodig van de betrokken afdelingen binnen de organisatie. Een supportteam moet volledig op de hoogte zijn om vragen te kunnen beantwoorden en de leverancier moet worden aangestuurd. Knelpunten moeten snel worden opgelost om de belasting voor de organisatie tot een minimum te beperken.

Op onder andere de onderstaande elementen wordt de leverancier door Yellow Way scherp gehouden en gecontroleerd:

Algemeen

 • Nakomen van gemaakte afspraken;
 • Facturering en oplevering op basis van afspraken.

Voorbereiding implementatie

 • Het plan van aanpak;
 • Gedetailleerd projectplan en planning;
 • Opzet en bemanning van de projectorganisatie;
 • Opstellen van acceptatie documenten;
 • Rapportages;
 • Capaciteit en tijdsbesteding leverancier en organisatie;
 • Opleidingsplan (indien van toepassing).
Uitvoering van het project
 • Uitvoering van het plan van aanpak;
 • Naleving van de deadlines en uit te voeren activiteiten door de leverancier;
 • Naleving van de activiteiten door de organisatie;
 • Rapportages aan stuur- en werkgroepen;
 • Opleidingen.
Aanvullende activiteiten bij software implementatie
 • Inrichtingsdocumenten en conversieplan;
 • Inventarisatie en inrichtingsplan;
 • Opstellen van een testprotocol;
 • Technische acceptatie;
 • Kwaliteit van de conversie van gegevens;
 • Systeeminrichting en realisatie van koppelingen;
 • Testgegevens;
 • Acceptatietesten voor systeem en koppelingen;
 • Uitrol van de applicaties;
 • Schaduwdraaien.