Het ontwikkelen van mens én organisatie. Daar staat Yellow Way voor. Op basis van ruime praktijkervaring hanteert Yellow Way een eigen visie op het professionaliseren van Human Resource Management. Zo ziet Yellow Way het ontwikkelen van organisaties als een vakgebied waarbij mens en organisatie-inrichting voortdurend in balans dienen te zijn. Deze interactie komt tot uitdrukking in de HRM processen van uw organisatie. Wanneer het samenspel tussen HRM en de organisatie uit balans is, zorgt Yellow Way voor de juiste inzichten en verandermogelijkheden. De cultuur is hierbij cruciaal voor het begrijpen van de verschillende visies in de organisatie.

Uw HRM organisatie veranderen door inzicht. Waar liggen binnen uw HRM organisatie besparingsmogelijkheden, kansen voor efficiëntie en kansen voor effectiviteit?

Lees verder >

Heeft uw organisatie geconcludeerd dat er verbetering benodigd is om de HR functie te professionaliseren? Yellow Way is de ideale partner om u hierbij te begeleiden ondersteunen.

Lees verder >

Wilt u uw HR functie verder ontwikkelen? Door de focus te leggen op efficiënte en effectieve werkprocessen, kan de HR functie aansluiting vinden bij de organisatie.

Lees verder >

 

Alvorens een (nieuw) systeem aan te schaffen is het verstandig om inzicht te verkrijgen in de verschillende systemen en de organisatorische en financiële aspecten waar u rekening mee dient te houden.

Lees verder >

 

Het inkopen van een e-HRM/SA systeem en bijbehorende dienstverlening op basis van uw eisen en wensen, tegen de beste condities.

Lees verder >

Een succesvolle uitvoering van uw HR functie begint bij uw mensen. Yellow Way verzorgt daarom bedrijfskundige opleidingen welke de HR functie raken.

Lees verder >

[/ult_animation_block]

Heeft uw organisatie te maken met een tijdelijke onderbezetting? Kunt u wegens de krapte op de markt niet de geschikte kandidaat vinden? Voor organisaties is het belangrijk om medewerkers met de juiste kennis, ervaring en talenten te mobiliseren.

Lees verder >

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!