Commerciële organisaties en overheidsinstanties willen een passend systeem voor diens personeels- en salarisadministratie. Daarnaast zijn overheidsinstanties boven bepaalde drempelbedragen volgens Europese en Nederlandse wet- en regelgeving aanbestedingsplichtig. Dit alles vereist een projectmatige en zorgvuldige manier van werken. Een manier van werken die perfect aansluit bij die van Yellow Way.

Door middel van de expertise en up-to-date kennis zijn de professionals van Yellow Way uitstekend in staat om u te ondersteunen. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Het (op locatie) leiden en aansturen van het project t.a.v. het aankopen van een e-HRM/SA systeem;
  • Projectmatig tenderen of (Europees) aanbesteden;
  • Ondersteunen bij een tender of (Europese) aanbesteding;
  • Verzorgen van implementatie- en/of contractmanagement;
  • Opleiden van uw medewerkers;
  • Juridische ondersteuning bij uw (Europese) aanbesteding.

Bij alle vormen van ondersteuning staat het doorlopen van de juiste (wettelijke) stappen voorop om het gewenste resultaat te behalen:

  • Het inkopen van een e-HRM/SA systeem en bijbehorende dienstverlening op basis van uw eisen en wensen, tegen de beste condities.

Een inkooptraject stopt niet bij het afsluiten van het contract. Zonder een succesvolle implementatie is het project niet naar tevredenheid afgerond. De financiële, organisatorische en politieke belangen zijn groot. In deze fase is gedegen projectmanagement cruciaal. een ervaren projectmanager kent de valkuilen en weet alle betrokkenen bij elkaar te krijgen. Ook het contractmanagement verdient speciale aandacht. goed contractmanagement zorgt ervoor dat u krijgt waarvoor getekend is, conform specificatie én zonder meerkosten. Dit lijkt een open deur, maar in praktijk worstelen veel organisaties hiermee.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!