Commerciële organisaties en overheidsinstanties willen een passend systeem voor diens personeels- en salarisadministratie. Daarnaast zijn overheidsinstanties boven bepaalde drempelbedragen volgens Europese en Nederlandse wet- en regelgeving aanbestedingsplichtig. Dit alles vereist een projectmatige en zorgvuldige manier van werken. Een manier van werken die perfect aansluit bij die van Yellow Way.

Door middel van de expertise en up-to-date kennis zijn de professionals van Yellow Way uitstekend in staat om u te ondersteunen. Deze ondersteuning kan op verschillende manieren worden ingevuld:

  • Het (op locatie) leiden en aansturen van het project t.a.v. het aankopen van een e-HRM/SA systeem;
  • Projectmatig tenderen of (Europees) aanbesteden;
  • Ondersteunen bij een tender of (Europese) aanbesteding;
  • Verzorgen van implementatie- en/of contractmanagement;
  • Opleiden van uw medewerkers;
  • Juridische ondersteuning bij uw (Europese) aanbesteding.

Bij alle vormen van ondersteuning staat het doorlopen van de juiste (wettelijke) stappen voorop om het gewenste resultaat te behalen:

  • Het inkopen van een e-HRM/SA systeem en bijbehorende dienstverlening op basis van uw eisen en wensen, tegen de beste condities.

Een inkooptraject stopt niet bij het afsluiten van het contract. Zonder een succesvolle implementatie is het project niet naar tevredenheid afgerond. De financiële, organisatorische en politieke belangen zijn groot. In deze fase is gedegen projectmanagement cruciaal. een ervaren projectmanager kent de valkuilen en weet alle betrokkenen bij elkaar te krijgen. Ook het contractmanagement verdient speciale aandacht. goed contractmanagement zorgt ervoor dat u krijgt waarvoor getekend is, conform specificatie én zonder meerkosten. Dit lijkt een open deur, maar in praktijk worstelen veel organisaties hiermee.