Yellow Way biedt u een op maat gemaakte organisatiescan aan. De organisatiescan levert een beknopte doorlichting van uw organisatie waarbij u snel zicht krijgt waar en hoe in uw organisatie verbeterslagen te maken zijn. U kunt daarbij aangeven wat het zwaartepunt moet zijn van de scan. Zo kan de scan zich richten op bedrijfsonderdelen, afdelingen of bijvoorbeeld uw ondersteunende processen.

Door uw strategie, bedrijfsprocessen en resultaten door te lichten verzamelen we onze informatie. Natuurlijk spreken we daarbij ook u en uw medewerkers, aangezien we ervan overtuigd zijn dat mensen hierin namelijk het verschil maken. We bieden u inzicht in de inrichting van uw organisatie of organisatieonderdeel, waarbij we ingaan op sterkten en zwakten. We signaleren verbetermogelijkheden en komen met gerichte verbetervoorstellen.

Door constante toetsing en terugkoppeling bent u van elke stap op de hoogte. Onze consultants maken gebruik van PRINCE2 projectmanagement methodieken, waardoor onze werkwijze transparant en helder is.

Mogelijke resultaten van onze organisatiescan:

  • Meer eigenaarschap bij uw medewerkers;
  • Verhoging van de snelheid van processen;
  • Betere aansluiting op uw primaire processen;
  • Reductie van complexiteit.