Over Yellow Way

Een onderwijsinstelling wil haar processen optimaliseren middels een continu verbeteraanpak. Een non-profit organisatie wenst een nieuw e-HRM/SA systeem aan te schaffen en te implementeren. Een samenwerkingsverband van organisaties willen gezamenlijk een shared service center opzetten en inrichten. Sinds 2001 creëert Yellow Way samen met diens klanten een optimale bedrijfsvoering. Middels durf en een praktische aanpak brengen onze adviseurs en managers u in de juiste positie zodat uw bedrijfsvoering optimaal kan worden georganiseerd. Na een gedegen analyse en voorbereiding gaan wij over tot actie. Wij kunnen de organisatie, en de medewerkers hierbinnen, zichzelf continu laten verbeteren. Het is belangrijk om te genieten van de successen als het resultaat daar is, maar uw ontwikkeling gaat altijd door.

Yellow Way helpt organisaties graag verder op weg naar een succesvolle toekomst. Of dat nu is door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, een inkooptraject te managen of door leiding te geven aan de uitvoering van een veranderingstraject. Kenmerkend hierbij is onze doortastende en daadkrachtige aanpak, ons luisterend oor en onze inhoudelijke kennis. De adviseurs en managers van Yellow Way zetten geen oeverloze abstracties en strategische uiteenzettingen op. Kortom geen ondoorzichtige theoretische verhandelingen waar u als klant niets aan heeft. Praktische oplossingen. Korte lijnen. Enthousiasme. Hands-on mentaliteit. Dat zijn de elementen die zo typerend zijn voor Yellow Way!

Gewoonlijk zijn de ondersteunende organisatieonderdelen een ondergeschoven kind. Hier richt Yellow Way zich derhalve dan ook op. Denk hierbij onder andere aan een shared service center, een HRM afdeling, een Inkoop afdeling, een ICT afdeling en een Facilitaire afdeling. Dit doen wij door middel van proces-, interim-, omgevings-, project-, programma-, portfolio- en verandermanagement.

In de praktijk

Publieke en private organisaties ontwikkelen strategieën, meestal vanuit de top, maar hebben vervolgens moeite om deze breed gedragen te implementeren, vooral in de bedrijfsvoering. Dàt is het maatschappelijke probleem waar Yellow Way oplossingen voor biedt. Strategieën behoren effectief te worden geïmplementeerd, dat wil zeggen: praktisch. Hierbij zijn creativiteit en toewijding vanuit de organisatie benodigd. Wanneer dit gerealiseerd is, kunnen organisaties hun rendement verhogen. Hierbij stellen onze adviseurs en managers altijd de mens centraal en wordt er een verbondenheid gecreëerd of versterkt tussen de mensen die het werk uitvoeren en de organisatie.