Over Yellow Way

Een onderwijsinstelling wil haar processen optimaliseren middels een continu verbeteraanpak. Een non-profit organisatie wenst een nieuw e-HRM/SA systeem aan te schaffen en te implementeren. Een samenwerkingsverband van organisaties willen gezamenlijk een shared service center opzetten en inrichten. Sinds 2001 creëert Yellow Way samen met diens klanten een optimale bedrijfsvoering. Middels durf en een praktische aanpak brengen onze adviseurs en managers u in de juiste positie zodat uw bedrijfsvoering optimaal kan worden georganiseerd. Na een gedegen analyse en voorbereiding gaan wij over tot actie. Wij kunnen de organisatie, en de medewerkers hierbinnen, zichzelf continu laten verbeteren. Het is belangrijk om te genieten van de successen als het resultaat daar is, maar uw ontwikkeling gaat altijd door.

Yellow Way helpt organisaties graag verder op weg naar een succesvolle toekomst. Of dat nu is door het optimaliseren van bedrijfsprocessen, een inkooptraject te managen of door leiding te geven aan de uitvoering van een veranderingstraject. Kenmerkend hierbij is onze doortastende en daadkrachtige aanpak, ons luisterend oor en onze inhoudelijke kennis. De adviseurs en managers van Yellow Way zetten geen oeverloze abstracties en strategische uiteenzettingen op. Kortom geen ondoorzichtige theoretische verhandelingen waar u als klant niets aan heeft. Praktische oplossingen. Korte lijnen. Enthousiasme. Hands-on mentaliteit. Dat zijn de elementen die zo typerend zijn voor Yellow Way!

Gewoonlijk zijn de ondersteunende organisatieonderdelen een ondergeschoven kind. Hier richt Yellow Way zich derhalve dan ook op. Denk hierbij onder andere aan een shared service center, een HRM afdeling, een Inkoop afdeling, een ICT afdeling en een Facilitaire afdeling. Dit doen wij door middel van proces-, interim-, omgevings-, project-, programma-, portfolio- en verandermanagement.

In de praktijk

Publieke en private organisaties ontwikkelen strategieën, meestal vanuit de top, maar hebben vervolgens moeite om deze breed gedragen te implementeren, vooral in de bedrijfsvoering. Dàt is het maatschappelijke probleem waar Yellow Way oplossingen voor biedt. Strategieën behoren effectief te worden geïmplementeerd, dat wil zeggen: praktisch. Hierbij zijn creativiteit en toewijding vanuit de organisatie benodigd. Wanneer dit gerealiseerd is, kunnen organisaties hun rendement verhogen. Hierbij stellen onze adviseurs en managers altijd de mens centraal en wordt er een verbondenheid gecreëerd of versterkt tussen de mensen die het werk uitvoeren en de organisatie.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!