Het ontwikkelen van mens en organisatie, zodat uw werkprocessen er echt toe doen.

— ONZE EXPERTISES —

Metafoor – Yellow Way is een (Chinese) metafoor voor het levenspad naar wijsheid. Wijsheid die onze klanten nodig hebben om op voorsprong te blijven of te komen. Wijsheid die we zelf nodig hebben om onze klanten die voorsprong te kunnen blijven geven. En wijsheid die we onze cursisten willen meegeven om hun pad voor de toekomst te kunnen plaveien.

Méér kwaliteit tegen minder kosten. Inkoop is geen kwestie van goed onderhandelen, maar van goed inrichten. Op de juiste manier ingericht is inkoop ondersteunend aan uw andere processen.

Lees verder >

Betere prestaties én gemotiveerde collega’s. Organisatieontwikkeling is een vakgebied waarbij mens en organisatie inrichting in balans dienen te zijn. Onze aanpak is deskundig, mensgericht en hands on.

Lees verder >

Informatisering is geen doel op zich. Op de juiste wijze ingezet helpt automatisering een organisaties en teams excelleren. Dit vraagt een combinatie van zorgvuldig plannen en pragmatisch kiezen. Maar hoe doe je dat?

Lees verder >

HRM is één van de steunpilaren van uw organisatie en behoort een bijdrage te leveren aan uw resultaten. Gezond en tevreden personeel zorgt ook voor een juiste uitstraling richting de buitenwereld.

Lees verder >

— ONZE PRODUCTEN —

Onderstaand is een select aantal producten van Yellow Way beschreven. Wilt u meer weten over deze of andere producten? Neem dan contact met ons op.

INKOOPSCAN Inzicht in wie wat inkoopt, voor welke bedragen dit gebeurt, hoeveel er wordt ingekocht en bij welke leveranciers is bepalend in hoe efficiënt de inkopen worden uitgevoerd. Bovendien kan zo gericht worden gestuurd om tot de benodigde kostenbesparingen te komen. Om deze reden is het van belang de eigen inkoopfunctie onder de loep te nemen. Wat de inkoopanalyse zo aantrekkelijk maakt is dat het in een kort tijdsbestek inzichtelijk maakt hoe de inkooporganisatie ervoor staat. Doordat Yellow Way de inkoopfunctie niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief benadert, ontstaat er een goed beeld van het inkoopproces en krijgen organisaties controle over hun inkopen. Natuurlijk bepaalt u zelf uw ambitieniveau en in welk tempo u bepaalde verbeterstappen wilt doorlopen.

Lees verder >

PROCESOPTIMALISATIE Misschien heeft u het gevoel dat de medewerkers in uw organisatie wel de juiste kennis en vaardigheden hebben, maar had u betere resultaten en minder verstoringen in de werkprocessen verwacht. Of u vermoedt dat werkzaamheden beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Middels onze producten voor procesoptimalisatie is het mogelijk om onder andere het zelfsturende karakter van teams te verhogen, medewerkers te enthousiasmeren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen presentaties, continue verbetering te implementeren, bewustwording bij de medewerkers te bereiken aangaande de eigen rol binnen de totale bedrijfsprocessen, de doorlooptijd van processen te verkorten en kosten te besparen.

Lees verder >

OPLEIDINGEN Het volgen van een opleiding is doorgaans dé manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, trends en nieuwe inzichten op uw vakgebied. Samen met uw docent en medecursisten bespreekt u de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied, relateert u deze aan uw bedrijfssituatie en wisselt u ervaringen uit. Opleidingen worden verzorgd door ervaren docenten die met beide voeten in de betreffende materie staan en vanuit een mensgerichte aanpak werken aan uw kennis, kunde en vaardigheden. Afgestemd op uw wens verzorgen we de opleiding in-house of op een aparte opleidingslocatie. De opleidingen van Yellow Way kunnen op verzoek worden afgestemd op uw behoefte en uw specifieke situatie.

Lees verder >

— MAAK KENNIS MET ONS —

Mensen zijn uniek. Ook bij Yellow Way. Maar een aantal kenmerken hebben we zeker gemeen: we zijn deskundig, daadkrachtig, persoonlijk en eigentijds! Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met een grote dosis enthousiasme en gedrevenheid. En de dingen die we doen, die doen we goed. Persoonlijk contact en passie staan bij ons hoog in het vaandel. Dát waarderen onze klanten. Onze vakkennis passen we toe op een doortastende en daadkrachtige wijze. Nieuwsgierig? Klik op lees verder!

— ONZE PROJECTEN —

Touchscreens aanbesteed door Kind en Onderwijs Rotterdam

Uniformering digitale schoolborden leidt tot beter onderwijs Yellow Way heeft voor Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam een Europese aanbesteding van digitale schoolborden begeleid. Dit resulteerde in een langdurige raamovereenkomst waarbinnen…

— ONZE KLANTEN —

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!