Onderwijsinstellingen hebben te maken met inkoop. Sterker nog: met de huidige bezuinigingen begint inkoop steeds belangrijker te worden. Door uw inkoopfunctie te verbeteren kunt u besparen zonder in te boeten op kwaliteit of personeel. Dit geldt voor alle onderwijsinstellingen.

Yellow Way Consultancy heeft ruime ervaring met de combinatie van inkoop en onderwijs en kan toegevoegde waarde leveren als u uw inkoop naar een hoger niveau wilt tillen, als u worstelt met aanbestedingen of simpelweg als u besparingen wilt realiseren.

Samenwerking Verus

Om de kwaliteit van inkoop te verbeteren en kosten te besparen voor het onderwijs werkt Verus intensief samen met Yellow Way. Er zijn afspraken gemaakt over de prijsstelling, de mate van dienstverlening en de te handhaven kwaliteit en service. Hiermee hebben de scholen het voordeel van een inkoopbureau met ruime ervaring in het onderwijs en aantrekkelijke kortingen op de dienstverlening.

Collectieve aanbestedingen

Voor collectieve aanbestedingen is Yellow Way partner van verschillende besturenorganisaties. Lees hierover meer op de website schoolinkoop of lees altPagina 22 van het blad altSchool! nr.3 van VOS/ABB voor reacties van scholen. Voor meer referenties over schoolinkoop zie: VBSVGS,  VOS/ABB, Verus.

Inkoopscan voor onderwijs

Door middel van een inkoopscan licht Yellow Way uw inkoopfunctie door. Iedere onderwijsinstelling heeft een inkoopfunctie, formeel of informeel. En iedere inkoopfunctie kan worden verbeterd. Inkopen en bestellen kost uw organisatie ongemerkt veel tijd. Tijd die veel beter besteed kan worden aan het onderwijsproces. Met praktische adviezen en ondersteuning bij de uitvoering laten wij u zien hoe een voor u passende inkoopfunctie tot stand komt.

altInkoopscan

Inkopen en aanbesteden binnen het onderwijs

Misschien wilt u bepaalde zaken liever laten inkopen. Ook in dat geval kan Yellow Way u helpen. Wij hebben ruime ervaring met inkopen en aanbesteden voor (groepen van) instellingen. Wij kennen de verschillende inkooppakketten binnen het onderwijs goed en zijn zeer ervaren met de Europese aanbestedingswetgeving.

altEuropese aanbestedingen voor onderwijs 

altEuropese aanbesteding kernregistratie

Kennisuitwisseling met onderwijs

Yellow Way verzorgt regelmatig voor groepen van bestuurders, schooldirecteuren, stafhoofden en stafmedewerkers (zoals onderwijsinkopers) een kennisuitwisseling op het gebied van inkopen en aanbesteden zoals bijvoorbeeld voor de PO-Raad, Verus en op de FSR dagen.

Inkoopopleidingen

Omdat blijvende verbeteringen niet voortkomen uit advies alleen, biedt Yellow Way ook inkoopopleidingen voor iedere doelgroep. “Inkoop voor niet-inkopers” is een laagdrempelige cursus waar met name kleinere organisaties snel van profiteren. Voor grotere organisaties kunnen wij bestaande medewerkers opleiden tot (parttime) inkoper, inclusief NEVI diploma’s.

Werving en detachering

Bent u (tijdelijk) op zoek naar een goede inkoper? Wij verzorgen de werving en selectie of lenen tijdelijk een van onze ervaren interim inkopers aan u uit.

altWerving en selectie van inkopers

 

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!