Touchscreens aanbesteed door Kind en Onderwijs Rotterdam

Uniformering digitale schoolborden leidt tot beter onderwijs

Yellow Way heeft voor Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam een Europese aanbesteding van digitale schoolborden begeleid. Dit resulteerde in een langdurige raamovereenkomst waarbinnen periodiek enkele modellen touchscreens worden verheven tot standaard voor alle scholen.

Standaardisering

Kind en Onderwijs wilde de aanschaf van digitale schoolborden aanbesteden voor alle scholen. Omdat er in het verleden geen uniform beleid was op de aanschaf van deze apparatuur werd er een grote diversiteit aan borden gebruikt. Terwijl sommige scholen al touchscreens hadden, was er een groot aantal scholen dat ‘whiteboard’ opstellingen gebruikte. Er waren bovendien grote verschillen in merk, kwaliteit, leeftijd en garantietermijnen. Dit is niet alleen lastig te beheren, maar ook moeilijk voor leerkrachten die regelmatig in een ander lokaal of school invallen. Deze problemen zijn nu verholpen door te kiezen voor één standaard in meerdere formaten en opties.

Meer dan leveren touchscreens

Er is gezocht naar een leverancier die verder gaat dan het leveren van de hardware. Goed advies was belangrijk, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de touchscreens. Ook service en meedenken bij vervanging van apparatuur wogen mee. De centrale rol die de borden in het onderwijs spelen vraagt om een partij die de borden ook kan monteren en onderhouden en die eventueel mensen kan trainen in het onderhoud en gebruik van de apparatuur. Uiteindelijk is deze leverancier ook gevonden. Kind en Onderwijs is erg tevreden met het resultaat van de aanbesteding.

Kind en Onderwijs

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor christelijk primair onderwijs in de regio Rotterdam. Onder het bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam ressorteren 24 scholen, verdeeld over 31 locaties in (de gemeente) Rotterdam. Deze scholen verzorgen primair onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Een drietal scholen verzorgt speciaal basisonderwijs.

Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam wordt vanuit de christelijke identiteit onderwijs geboden dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doet Kind en Onderwijs met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.

Meer informatie over Kind en Onderwijs is te vinden op de website: www.kindenonderwijsrotterdam.nl.

, , ,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!