Uw HRM organisatie veranderen door inzicht. Waar liggen binnen uw HRM organisatie besparingsmogelijkheden, kansen voor efficiëntie en kansen voor effectiviteit? Het succes van een organisatie of instelling is voor een groot deel afhankelijk van diens medewerkers, maar hoe kunnen de HRM organisatie en de bijbehorende processen, procedures en systemen toegevoegde waarde leveren aan uw organisatie? Yellow Way biedt u hiervoor een op maat gemaakte HRM scan aan. De scan kent twee focusgebieden:

1. De HRM inrichting gaat in op de organisatie van de HRM organisatie (intern gericht):

  • Mate van strategische verankering HRM;
  • Structuur HRM organisatie;
  • Rolverdeling HRM.

2. De HRM prestatie richt zich op het HRM rendement (extern gericht):

  • HRM kosten/opbrengsten;
  • HRM performance;
  • Make or buy.

Een HRM Scan van Yellow Way geeft u derhalve inzicht in sterktes en zwaktes, processen en procedures, systemen, de toegevoegde waarde van de HRM organisatie met betrekking tot de visie, missie en doelen van uw organisatie, besparingspotentieel en tot slot ook in ken- en stuurgetallen om de prestatie van de HRM organisatie te optimaliseren.