Wilt u uw HR functie verder ontwikkelen? Door de focus te leggen op efficiënte en effectieve werkprocessen, kan de HR functie aansluiting vinden bij de organisatie. Hiervoor zoekt Yellow Way altijd afstemming met de visie, missie en doelen van uw organisatie.

Merkt u dat binnen uw organisatie de HRM werkprocessen voor vertraging zorgen in de uit te voeren werkzaamheden? Wilt u de continue en blijvende procesverbetering op gang brengen door middel van zelfsturende HRM medewerkers? Eén van de krachten van Yellow Way betreft het opzetten en uitvoeren van procesverbeteringstrajecten.

Yellow Way kan u hierbij ontzorgen door zorg te dragen voor procesverbetering op basis van continu verbeteren. Deze methodologie:

  • verhoogt het zelfsturende karakter van afdelingen en teams;
  • moedigt medewerkers aan om verantwoordelijkheid voor diens eigen prestaties te nemen;
  • moedigt medewerkers aan om continu verbetering van het werk in eigen hand te nemen.

De medewerkers van uw HRM organisatie worden zich bewuster van diens rol binnen het geheel van werkprocessen binnen uw organisatie en worden ook veel minder afhankelijk van de aansturing en controle door het management. Yellow Way kan vervolgens na een afgesproken termijn een HRM Scan uitvoeren waarbij de inrichting en de prestaties van uw HRM organisatie worden gemeten. Aan de hand van deze scan kunnen vervolgens de effecten van het verbetertraject worden aangetoond.

De professionals van Yellow Way zijn met diens kennis en ervaring in staat om uw HRM organisatie, samen met u en uw medewerkers, efficiënter en effectiever in te richten. Het is hierbij van belang om van tevoren de verwachtingen concreet vorm te geven. Door duidelijke performance indicatoren met elkaar af te spreken komt Yellow Way de afspraken na.

Doordat de doelen van het traject vooraf vastgesteld zijn is het na het doorlopen van de voorgaande fases mogelijk de resultaten te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door te meten op KPI´s zoals doorlooptijd en kosten, maar ook op gebied van klanttevredenheid. Yellow Way maakt gebruik van moderne websurveytools om zowel binnen als buiten de organisatie processen te evalueren en tevredenheid in kaart te brengen.

Yellow Way kan de werkprocessen van uw HR functie op bedrijfskundig niveau verbeteren. Hierdoor sluit uw HR functie weer aan op de business.

Een optimale HR inrichting resulteert in:

  • een verbetering van de efficiëntie in de werkprocessen van uw HRM organisatie en daarmee de ‘overall’ resultaten van de HRM organisatie;
  • een lagere turnover;
  • werkprocessen die een toegevoegde waarde leveren aan uw organisatie;
  • toegenomen bewustzijn onder uw medewerkers, ten aanzien van diens potentieel voor verbetering;
  • het aan tafel krijgen van de HRM organisatie bij het senior management van uw organisatie.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!