Wilt u uw HR functie verder ontwikkelen? Door de focus te leggen op efficiënte en effectieve werkprocessen, kan de HR functie aansluiting vinden bij de organisatie. Hiervoor zoekt Yellow Way altijd afstemming met de visie, missie en doelen van uw organisatie.

Merkt u dat binnen uw organisatie de HRM werkprocessen voor vertraging zorgen in de uit te voeren werkzaamheden? Wilt u de continue en blijvende procesverbetering op gang brengen door middel van zelfsturende HRM medewerkers? Eén van de krachten van Yellow Way betreft het opzetten en uitvoeren van procesverbeteringstrajecten.

Yellow Way kan u hierbij ontzorgen door zorg te dragen voor procesverbetering op basis van continu verbeteren. Deze methodologie:

  • verhoogt het zelfsturende karakter van afdelingen en teams;
  • moedigt medewerkers aan om verantwoordelijkheid voor diens eigen prestaties te nemen;
  • moedigt medewerkers aan om continu verbetering van het werk in eigen hand te nemen.

De medewerkers van uw HRM organisatie worden zich bewuster van diens rol binnen het geheel van werkprocessen binnen uw organisatie en worden ook veel minder afhankelijk van de aansturing en controle door het management. Yellow Way kan vervolgens na een afgesproken termijn een HRM Scan uitvoeren waarbij de inrichting en de prestaties van uw HRM organisatie worden gemeten. Aan de hand van deze scan kunnen vervolgens de effecten van het verbetertraject worden aangetoond.

De professionals van Yellow Way zijn met diens kennis en ervaring in staat om uw HRM organisatie, samen met u en uw medewerkers, efficiënter en effectiever in te richten. Het is hierbij van belang om van tevoren de verwachtingen concreet vorm te geven. Door duidelijke performance indicatoren met elkaar af te spreken komt Yellow Way de afspraken na.

Doordat de doelen van het traject vooraf vastgesteld zijn is het na het doorlopen van de voorgaande fases mogelijk de resultaten te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld door te meten op KPI´s zoals doorlooptijd en kosten, maar ook op gebied van klanttevredenheid. Yellow Way maakt gebruik van moderne websurveytools om zowel binnen als buiten de organisatie processen te evalueren en tevredenheid in kaart te brengen.

Yellow Way kan de werkprocessen van uw HR functie op bedrijfskundig niveau verbeteren. Hierdoor sluit uw HR functie weer aan op de business.

Een optimale HR inrichting resulteert in:

  • een verbetering van de efficiëntie in de werkprocessen van uw HRM organisatie en daarmee de ‘overall’ resultaten van de HRM organisatie;
  • een lagere turnover;
  • werkprocessen die een toegevoegde waarde leveren aan uw organisatie;
  • toegenomen bewustzijn onder uw medewerkers, ten aanzien van diens potentieel voor verbetering;
  • het aan tafel krijgen van de HRM organisatie bij het senior management van uw organisatie.