Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012. Alle (semi) publieke organisaties zijn boven bepaalde drempelbedragen Europees aanbestedingsplichtig en dienen bij aanbestedingen de nieuwe regels in acht te nemen. Dit vereist een projectmatige en zorgvuldige manier van werken.

Uitvoering

Yellow Way kan u inkoopadvies geven en ondersteunen bij de volledige uitvoering van uw Europese aanbesteding. Van de formatie van het inkoopteam tot de implementatie in uw organisatie en het contractmanagement. Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. U wilt natuurlijk geen onnodige risico’s lopen. Met de jarenlange ervaring en up to date kennis kan Yellow Way u stap voor stap adviseren en ondersteunen in uw aanbestedingsproces. Bovendien kunnen wij u op juridisch gebied van dienst zijn.

Zorgvuldigheid in het gehele traject is van groot belang. Zeker ook in de selectie- en contracteringsfasen. We maken gebruik van diverse sjablonen en modellen zodat we optimaal kunnen aansluiten bij uw behoeften. We werken met een gedegen, projectmatige aanpak, waardoor er voor alle betrokkenen een transparant proces wordt doorlopen. We bieden onder andere begeleiding op de onderstaande activiteiten:

 • Het opstellen van een businesscase, inclusief TCO (Total Cost of Ownership) berekening;
 • Het opzetten van een aanbestedingsplanning;
 • Het uitvoeren van een marktconsultatie;
 • Het verkennen en vaststellen van de best passende aanbestedingsvorm;
 • Het opstellen van het programma van eisen;
 • Het opstellen van volledige aanbestedingsdocumenten of onderdelen daarvan;
 • Het coachen van en spiegelen met inkoopteams gedurende de aanbesteding;
 • Het verzorgen van een opleiding Europees aanbesteden;
 • Het uitvoeren van de administratieve formaliteiten, waaronder het publiceren van de aanbesteding en het opstellen en doorsturen van nota van inlichtingen;
 • Het opstellen, redigeren en onderhandelen van diverse contracten, inclusief Service Level Agreement’s;
 • Het implementeren van nieuwe contracten, inclusief prestatiemeting;
 • Het uitvoeren van het contractmanagement.

Actuele ontwikkelingen

Herziene Europese regels voor aanbestedingen en nieuwe arresten tonen aan dat de toepassing van de aanbestedingsregels aan verandering onderhevig is. Bij Yellow Way houden we de ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht bij door studie en specifieke seminars, maar ook door samenwerking met onze juridische partners. We zijn bekend met de nieuwste wetten en uitspraken en nemen nieuwe jurisprudentie direct op in nieuw te starten aanbestedingsprocedures.

Ondersteunen van aanbestedingen met lagere drempelwaarden

Naast Europees aanbesteden kunnen we u vanzelfsprekend ook ondersteunen en adviseren bij openbare (nationale) en/of (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en inkooptrajecten. Ook bij dit soort trajecten werkt Yellow Way volgens haar vaste methoden en sjablonen.

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!