Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012. Alle (semi) publieke organisaties zijn boven bepaalde drempelbedragen Europees aanbestedingsplichtig en dienen bij aanbestedingen de nieuwe regels in acht te nemen. Dit vereist een projectmatige en zorgvuldige manier van werken.

Uitvoering

Yellow Way kan u inkoopadvies geven en ondersteunen bij de volledige uitvoering van uw Europese aanbesteding. Van de formatie van het inkoopteam tot de implementatie in uw organisatie en het contractmanagement. Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. U wilt natuurlijk geen onnodige risico’s lopen. Met de jarenlange ervaring en up to date kennis kan Yellow Way u stap voor stap adviseren en ondersteunen in uw aanbestedingsproces. Bovendien kunnen wij u op juridisch gebied van dienst zijn.

Zorgvuldigheid in het gehele traject is van groot belang. Zeker ook in de selectie- en contracteringsfasen. We maken gebruik van diverse sjablonen en modellen zodat we optimaal kunnen aansluiten bij uw behoeften. We werken met een gedegen, projectmatige aanpak, waardoor er voor alle betrokkenen een transparant proces wordt doorlopen. We bieden onder andere begeleiding op de onderstaande activiteiten:

 • Het opstellen van een businesscase, inclusief TCO (Total Cost of Ownership) berekening;
 • Het opzetten van een aanbestedingsplanning;
 • Het uitvoeren van een marktconsultatie;
 • Het verkennen en vaststellen van de best passende aanbestedingsvorm;
 • Het opstellen van het programma van eisen;
 • Het opstellen van volledige aanbestedingsdocumenten of onderdelen daarvan;
 • Het coachen van en spiegelen met inkoopteams gedurende de aanbesteding;
 • Het verzorgen van een opleiding Europees aanbesteden;
 • Het uitvoeren van de administratieve formaliteiten, waaronder het publiceren van de aanbesteding en het opstellen en doorsturen van nota van inlichtingen;
 • Het opstellen, redigeren en onderhandelen van diverse contracten, inclusief Service Level Agreement’s;
 • Het implementeren van nieuwe contracten, inclusief prestatiemeting;
 • Het uitvoeren van het contractmanagement.

Actuele ontwikkelingen

Herziene Europese regels voor aanbestedingen en nieuwe arresten tonen aan dat de toepassing van de aanbestedingsregels aan verandering onderhevig is. Bij Yellow Way houden we de ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht bij door studie en specifieke seminars, maar ook door samenwerking met onze juridische partners. We zijn bekend met de nieuwste wetten en uitspraken en nemen nieuwe jurisprudentie direct op in nieuw te starten aanbestedingsprocedures.

Ondersteunen van aanbestedingen met lagere drempelwaarden

Naast Europees aanbesteden kunnen we u vanzelfsprekend ook ondersteunen en adviseren bij openbare (nationale) en/of (meervoudig) onderhandse aanbestedingen en inkooptrajecten. Ook bij dit soort trajecten werkt Yellow Way volgens haar vaste methoden en sjablonen.