Inrichten, verhuizen of verbouwen,
wij zetten uw idee om in actie!

Huisvesting is een krachtig, ondersteunend instrument om uw organisatorische doelstellingen te realiseren. Yellow Way kent dit belang en kan u adviseren en begeleiden om uw huisvestings- en interieurproject optimaal uit te voeren. Een goed huisvestings- en interieuradvies legt een degelijke basis voor uw nieuwe inrichting, verbouwing of nieuwbouwproject. 

Schoolinrichting van Yellow Way is een onafhankelijke oplossing voor huisvestings- en interieuroplossingen. Wij geven advies en ondersteuning om uw huisvestings- en interieurvraagstuk om te zetten in een complete en duurzame oplossing. Wij kunnen in korte tijd heldere oplossingen definiëren en zorgen voor een inspirerende en originele werkomgeving.

Yellow Way - the right way!

Yellow Way is een (Chinese) metafoor voor het levenspad naar wijsheid. Wijsheid die onze klanten nodig hebben om op voorsprong te blijven of te komen. Wijsheid die we zelf nodig hebben om onze klanten die voorsprong te kunnen blijven geven. En wijsheid die we onze cursisten willen meegeven om hun pad voor de toekomst te kunnen plaveien.

Onze Werkwijze

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit.

Programma van eisen

Wij begeleiden u bij het vastleggen van uw uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties en ambities in een programma van eisen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan (concept ontwerp) dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie.

Selectie partijen

Wij beoordelen de binnengekomen offertes op prijs en kwaliteit. Vervolgens ontvangt u een offerteadvies waarin partijen geselecteerd worden.

Realisatie

Wij bewaken het hele proces tot en met realisatie. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk.

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering.

“Ontspannen verhuizen, (ver)bouwen en inrichten, met plezier de nieuwe ruimte innemen, laat u door ons verbazen”

– Bert Vennix

Huisvestingsexpert

Yellow Way Consultancy

Publieke en private organisaties ontwikkelen strategieën, meestal vanuit de top. Deze strategieën zijn van invloed op de inrichting van de bedrijfsvoering en de bijbehorende processen. Het vraagt een specifieke aanpak om deze strategieën breed gedragen te implementeren in afstemming tussen de mensen en de organisatie.

Adresgegevens

Yellow Way Consultancy B.V.
Gervenstraat 4
5211 PD
‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 614 00 10
E-mail: info@yellowway.nl

Routeplanner
Routebeschrijving Yellow Way

©2020 Yellow Way Consultancy – alle rechten voorbehouden