Inrichten, verhuizen of verbouwen,
wij zetten uw idee om in actie!

Huisvesting is een krachtig, ondersteunend instrument om uw organisatorische doelstellingen te realiseren. Yellow Way kent dit belang en kan u adviseren en begeleiden om uw huisvestings- en interieurproject optimaal uit te voeren. Een goed huisvestings- en interieuradvies legt een degelijke basis voor uw nieuwe inrichting, verbouwing of nieuwbouwproject. 

Schoolinrichting van Yellow Way is een onafhankelijke oplossing voor huisvestings- en interieuroplossingen. Wij geven advies en ondersteuning om uw huisvestings- en interieurvraagstuk om te zetten in een complete en duurzame oplossing. Wij kunnen in korte tijd heldere oplossingen definiëren en zorgen voor een inspirerende en originele werkomgeving.

Yellow Way - the right way!

Yellow Way is een (Chinese) metafoor voor het levenspad naar wijsheid. Wijsheid die onze klanten nodig hebben om op voorsprong te blijven of te komen. Wijsheid die we zelf nodig hebben om onze klanten die voorsprong te kunnen blijven geven. En wijsheid die we onze cursisten willen meegeven om hun pad voor de toekomst te kunnen plaveien.

Onze Werkwijze

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit.

Programma van eisen

Wij begeleiden u bij het vastleggen van uw uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties en ambities in een programma van eisen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan (concept ontwerp) dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie.

Selectie partijen

Wij beoordelen de binnengekomen offertes op prijs en kwaliteit. Vervolgens ontvangt u een offerteadvies waarin partijen geselecteerd worden.

Realisatie

Wij bewaken het hele proces tot en met realisatie. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk.

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering.

“Ontspannen verhuizen, (ver)bouwen en inrichten, met plezier de nieuwe ruimte innemen, laat u door ons verbazen”

– Bert Vennix

Huisvestingsexpert

Yellow Way Consultancy

Publieke en private organisaties ontwikkelen strategieën, meestal vanuit de top. Deze strategieën zijn van invloed op de inrichting van de bedrijfsvoering en de bijbehorende processen. Het vraagt een specifieke aanpak om deze strategieën breed gedragen te implementeren in afstemming tussen de mensen en de organisatie.

Adresgegevens

Yellow Way Consultancy B.V.
Gervenstraat 4
5211 PD
‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 – 614 00 10
E-mail: info@yellowway.nl

Routeplanner
Routebeschrijving Yellow Way

©2020 Yellow Way Consultancy – alle rechten voorbehouden

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Checklist aanvragen