Aanbesteden schoonmaak met Best Value Procurement

Schoonmaak op maat dankzij Best Value Procurement aanbesteden

Yellow Way heeft de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam geholpen bij het Europees aanbesteden van de schoonmaak. Door aan te besteden op basis van Best Value Procurement werden de nadelen vermeden die met een reguliere aanbesteding op de loer liggen

OSVS zocht een partner in dienstverlening die in staat is om de kwaliteit van de schoonmaak te borgen. Een partij die de consequentie durft te dragen van de service en kwaliteit die het in de aanbesteding heeft aangeboden. De betrokkenheid en verbondenheid van het schoonmaakpersoneel stonden voorop. De sleutelwoorden waren: ontzorging, kwaliteit, flexibiliteit en een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Best Value Procurement

Om de doelstellingen te bereiken is ervoor gekozen om de principes van Best Value Procurement (BVP of, in het Nederlands, Prestatie-inkoop) toe te passen. Daarmee wordt vooral het onderscheidend vermogen van marktpartijen aangesproken en een andere invulling gegeven aan een samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De filosofie en methodiek zijn erop gericht om maximale reductie van risico’s te bewerkstelligen en een maximale benutting van de kansen bij de Aanbesteding en uitvoering van de opdracht.

Sturen op doelstellingen

Het resultaat van de Europese aanbesteding is een leverancier die zijn werkzaamheden uitvoert op basis van de gestelde doelen. Het schoonmaakbedrijf bepaalt zelf op welke manier de doelen worden gehaald. Het bestek bevat geen beschrijving van werkzaamheden en frequenties.

OSVS

De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam vormen samen de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting. Elke school blijft haar eigen identiteit houden, zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden zij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Gezamenlijk zorgt men ervoor, dat onderwijsgeld efficiënt wordt ingezet en krachten worden gebundeld.

OSVS bestaat uit Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNovaCollege, Lyceum Schravenlant, Mavo Schravenlant XL, het Lyceum Vos, het College Vos, de Mavo Vos en de Internationale Vos.

Schoonmaak aanbesteden
Schoonmaak OSVS
aanbesteden, aanbesteding, best value procurement, Europese aanbesteding, schoonmaak

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!