SKO De Streek migreert naar de cloud

Meervoudig onderhandse aanbesteding systeembeheer

SKO De Streek heeft haar systeembeheer aanbesteed. De doelstelling van de aanbesteding was om een leverancier te vinden die de bestaande ICT omgeving gefaseerd naar de cloud kan migreren. Op basis van de opdrachtsom en de marktsituatie is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Migratie naar de cloud

Een migratie naar de cloud heeft duidelijke voordelen. Er worden minder eisen aan de infrastructuur gesteld, het beheer is veel eenvoudiger en software is altijd up-to-date. SKO De Streek heeft een moderne, goed beheerde ICT infrastructuur en wilde deze graag in de cloud brengen in een tempo dat zich aanpast aan de individuele school. Om deze reden is een aanbesteding uitgeschreven met als doel om een leverancier te vinden die zowel de bestaande infrastructuur kan beheren, als de migratie naar de cloud verzorgen.

Meervoudig onderhandse aanbesteding

SKO De Streek heeft gekozen voor een zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Het voordeel van een dergelijke procedure is dat deze niet zulke strikte regels kent als een reguliere Europese aanbesteding. Als gevolg daarvan is het eenvoudiger om geschikte partijen te selecteren. Ook is de aanbestedingsprocedure eenvoudiger en korter.

SKO De Streek

SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de negen katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland. De missie van SKO De Streek luidt als volgt: “Het talent van ieder kind maximaal ontwikkelen door samen het beste uit ieder kind te halen, binnen een ambitieuze, lerende cultuur, vanuit een katholieke inspiratie en levensvisie. Uitgangspunt is hoogwaardig onderwijs, uitgevoerd door hoog gekwalificeerde leerkrachten. Speerpunten zijn toegankelijkheid, veiligheid, verbinden en vertrouwen.”

SKO De Streek streeft ernaar het beste uit kinderen te halen en het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind en met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Met ‘samen’ bedoelen we dat we streven naar een balans tussen leerkrachtgebonden en zelfverantwoordelijk/zelfsturend leren. Daarnaast is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders om er voor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Meer informatie over SKO De Streek is te vinden op de website: www.sko-destreek.nl.

Aanbesteding systeembeheer

aanbesteden, aanbesteding, cloud, systeembeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!