SKO De Streek migreert naar de cloud

Meervoudig onderhandse aanbesteding systeembeheer

SKO De Streek heeft haar systeembeheer aanbesteed. De doelstelling van de aanbesteding was om een leverancier te vinden die de bestaande ICT omgeving gefaseerd naar de cloud kan migreren. Op basis van de opdrachtsom en de marktsituatie is gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Migratie naar de cloud

Een migratie naar de cloud heeft duidelijke voordelen. Er worden minder eisen aan de infrastructuur gesteld, het beheer is veel eenvoudiger en software is altijd up-to-date. SKO De Streek heeft een moderne, goed beheerde ICT infrastructuur en wilde deze graag in de cloud brengen in een tempo dat zich aanpast aan de individuele school. Om deze reden is een aanbesteding uitgeschreven met als doel om een leverancier te vinden die zowel de bestaande infrastructuur kan beheren, als de migratie naar de cloud verzorgen.

Meervoudig onderhandse aanbesteding

SKO De Streek heeft gekozen voor een zogenaamde meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. Het voordeel van een dergelijke procedure is dat deze niet zulke strikte regels kent als een reguliere Europese aanbesteding. Als gevolg daarvan is het eenvoudiger om geschikte partijen te selecteren. Ook is de aanbestedingsprocedure eenvoudiger en korter.

SKO De Streek

SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de negen katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland. De missie van SKO De Streek luidt als volgt: “Het talent van ieder kind maximaal ontwikkelen door samen het beste uit ieder kind te halen, binnen een ambitieuze, lerende cultuur, vanuit een katholieke inspiratie en levensvisie. Uitgangspunt is hoogwaardig onderwijs, uitgevoerd door hoog gekwalificeerde leerkrachten. Speerpunten zijn toegankelijkheid, veiligheid, verbinden en vertrouwen.”

SKO De Streek streeft ernaar het beste uit kinderen te halen en het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van het kind en met de verschillen die er zijn tussen kinderen. Met ‘samen’ bedoelen we dat we streven naar een balans tussen leerkrachtgebonden en zelfverantwoordelijk/zelfsturend leren. Daarnaast is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en ouders om er voor te zorgen dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Meer informatie over SKO De Streek is te vinden op de website: www.sko-destreek.nl.

Aanbesteding systeembeheer

aanbesteden, aanbesteding, cloud, systeembeheer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.