Inkopen in het onderwijs – basis

Inkopen in het onderwijs
Door toenemende druk op kosten, de noodzaak om risico’s te minimaliseren en het voldoen aan regels, wetten en transparantie, neemt het belang van inkoop meer en meer toe.

Actuele ontwikkelingen als veranderende behoeften en doelstellingen, minimalisering van kosten en duurzaamheid maken het noodzakelijk dat inkoop zich verder professionaliseert en bijdraagt aan de doelstellingen van de onderwijsinstelling door kosten te besparen, kwaliteit te verbeteren en (inkoop)processen te optimaliseren.

De ééndaagse training “Inkopen in het onderwijs” richt zich op de tactische en operationele inkoop en creëert een groter besef waardoor u voor uw onderwijsinstelling risico’s kan verminderen, kosten kan verlagen en waarde kan creëren.

Programma

 • Wat is inkoop?
 • De toegevoegde waarde van inkoop;
 • Trends & ontwikkelingen in inkoop;
 • Het inkoopbeleid en de inkooporganisatie;
 • De spend- en ABC-analyse;
 • De inkoopportfolio van Kraljic en leveranciersstrategieën;
 • Het inkoopproces (specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg);
 • (Europees) aanbesteden in een notendop.

Leeropbrengsten
Na deze training kunt u:

 • het belang aangeven van de inkoopfunctie binnen uw eigen onderwijsinstelling;
 • uw eigen toegevoegde waarde voor de instelling beargumenteren;
 • de verschillende fasen in het inkoopproces benoemen en bijbehorende activiteiten uitvoeren;
 • leveranciers classificeren en de bijbehorende leveranciersstrategieën opstellen.

Voor wie
Inkopers, contractmanagers, facilitair managers, beleidsmedewerkers, directeuren, medewerkers bedrijfsvoering.

Datum en locatie
Op de onderstaande data kunt u zich nog inschrijven voor deze ééndaagse training:

Donderdag 14 mei 2020
Tijd: 9:30-16:30 uur
Locatie: CityWorkSpace Naarden – Gooimeer 1, 1411 DC, Naarden
Parkeren: Gratis
Lunch: Inbegrepen

Kosten
De kosten voor de training bedragen €399,- exclusief btw per persoon. Bij inschrijving vóór 1 juli 2020 ontvangt u 20% introductiekorting op de training.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk middels het onderstaande formulierChecklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!