Heeft uw organisatie of instelling geconcludeerd dat er verbetering benodigd is om de HR functie (verder) te professionaliseren? Yellow Way is de ideale partner om u hierbij te begeleiden ondersteunen. Na eerst uw huidige HRM organisatie te hebben geanalyseerd, wordt samen met u de gewenste situatie bepaald. In het door u gewenste tempo worden de stappen doorlopen om uw HRM organisatie op het gewenste niveau te brengen.

Samen met u geeft Yellow Way de HRM strategie, het HRM beleid en het bijbehorende actieplan vorm. Deze zijn afgeleid van de visie, missie en doelen van uw organisatie. Gezamenlijk, met uw mensen, bepaalt Yellow Way hoe uw HRM organisatie eruit komt te zien. Ook kunnen de HRM processen, procedures en systemen waar nodig en naar wens worden aangepast. Op deze manier wordt uw HRM organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht. Tevens leeft er binnen uw HRM organisatie het gevoel van eigenaarschap en ook uw organisatie ontgaat dit niet.

Yellow Way begrijpt dat enerzijds uw mensen en anderzijds het leveren van toegevoegde waarde aan uw organisatie de belangrijkste schakels zijn in dit traject. Yellow Way houdt dan ook rekening met het feit dat het veranderen en ontwikkelen van organisaties een verandering van gedrag of samenwerkingsvorm kan vereisen. Uiteindelijk zijn uw mensen degenen die verantwoordelijk zijn voor het slagen van het traject. De professionals van Yellow Way zorgen ervoor dat uw mensen worden gecoacht en voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. Zo weet u zeker dat uw HRM organisatie optimaal functioneert en dat ook blijft doen wanneer de professionals van Yellow Way uw organisatie of instelling weer verlaten.

Yellow Way kan vervolgens na een afgesproken termijn een HRM Scan uitvoeren waarbij de inrichting en de prestaties van uw HRM organisatie worden gemeten. Aan de hand van deze scan kunnen vervolgens de effecten van de nieuwe strategie en het nieuwe beleid worden aangetoond.