Heeft uw organisatie of instelling geconcludeerd dat er verbetering benodigd is om de HR functie (verder) te professionaliseren? Yellow Way is de ideale partner om u hierbij te begeleiden ondersteunen. Na eerst uw huidige HRM organisatie te hebben geanalyseerd, wordt samen met u de gewenste situatie bepaald. In het door u gewenste tempo worden de stappen doorlopen om uw HRM organisatie op het gewenste niveau te brengen.

Samen met u geeft Yellow Way de HRM strategie, het HRM beleid en het bijbehorende actieplan vorm. Deze zijn afgeleid van de visie, missie en doelen van uw organisatie. Gezamenlijk, met uw mensen, bepaalt Yellow Way hoe uw HRM organisatie eruit komt te zien. Ook kunnen de HRM processen, procedures en systemen waar nodig en naar wens worden aangepast. Op deze manier wordt uw HRM organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht. Tevens leeft er binnen uw HRM organisatie het gevoel van eigenaarschap en ook uw organisatie ontgaat dit niet.

Yellow Way begrijpt dat enerzijds uw mensen en anderzijds het leveren van toegevoegde waarde aan uw organisatie de belangrijkste schakels zijn in dit traject. Yellow Way houdt dan ook rekening met het feit dat het veranderen en ontwikkelen van organisaties een verandering van gedrag of samenwerkingsvorm kan vereisen. Uiteindelijk zijn uw mensen degenen die verantwoordelijk zijn voor het slagen van het traject. De professionals van Yellow Way zorgen ervoor dat uw mensen worden gecoacht en voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. Zo weet u zeker dat uw HRM organisatie optimaal functioneert en dat ook blijft doen wanneer de professionals van Yellow Way uw organisatie of instelling weer verlaten.

Yellow Way kan vervolgens na een afgesproken termijn een HRM Scan uitvoeren waarbij de inrichting en de prestaties van uw HRM organisatie worden gemeten. Aan de hand van deze scan kunnen vervolgens de effecten van de nieuwe strategie en het nieuwe beleid worden aangetoond.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!