Unicoz en SCOPE besteden samen digitale schoolborden aan

Vrijheid én scherpe prijzen door de juiste aanbestedingsstrategie

Yellow Way heeft een Europese aanbesteding van digitale schoolborden uitgevoerd voor Unicoz en SCOPE. Het resultaat is een raamovereenkomst waarmee beide scholenbesturen vrij zijn om schoolborden naar eigen inzicht te kopen, met behoud van scherpe prijzen. Dit alles binnen de regels van de aanbestedingswet.

Digitale schoolborden

Digitale schoolborden worden steeds belangrijker in het onderwijs. Niet alleen worden lesmethodes in steeds grotere mate digitaal, de borden zijn ook een middel om de leerling te blijven boeien. Het gevolg is dat er ook steeds hogere eisen worden gesteld aan de ‘digiborden’. Het was daarom belangrijk dat de aanbestedingsstrategie ruimte biedt om niet alleen nu, maar ook in de toekomst de juiste digitale schoolborden te kunnen blijven kopen.

Samenwerking en flexibiliteit

Unicoz en SCOPE werken nauw samen op het gebied van inkoop. Omdat men het snel eens was over de specificaties, was het niet moeilijk om de uitvraag vorm te geven. Desondanks biedt de aanbesteding voldoende ruimte om in de toekomst afwijkende modellen te bestellen. Door deze werkwijze werkt Europees aanbesteden in het voordeel van beide organisaties. Inmiddels zijn de eerste bestellingen geplaatst en uitgeleverd.

Unicoz Onderwijsgroep

De Unicoz Onderwijsgroep is de grootste onderwijsorganisatie in Zoetermeer en omstreken, bestaande uit primair en voortgezet onderwijs. In totaal is de Unicoz Onderwijsgroep verantwoordelijk voor 23 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, en het Oranje Nassau College, een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs.

De Unicoz Onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. Verder zijn de scholen gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Meer informatie over de Unicoz Onderwijsgroep is te vinden op de website: www.unicoz.nl

SCOPE Scholengroep

SCOPE scholengroep is in de eerste plaats een Stichting die scholen verenigt: twaalf basisscholen, een school voor zeer moeilijk lerenden, vier vestigingen voor voortgezet onderwijs, die samen CSG Groene Hart vormen en Groene Hart Praktijkschool voor praktijkgericht voortgezet onderwijs.

In deze diverse en dynamische omgeving werken meer dan 750 medewerkers. Ruim 650 docenten geven er les aan ongeveer 6.250 leerlingen. SCOPE verenigt niet alleen scholen, maar ook mensen. Iedereen werkt vanuit een gemeenschappelijke visie op hoe kinderen leren en zich ontwikkelen. Daarnaast is men sterk met elkaar verbonden in de christelijke traditie.

Meer informatie over SCOPE Scholengroep is te vinden op de website: www.scopescholen.nl

Digitale schoolborden aanbesteden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!