Expertises

Door wereldwijde economische ontwikkelingen worden steeds hogere eisen gesteld aan uw organisatie. Goed geoliede bedrijfsprocessen helpen u om optimaal op deze ontwikkelingen in te spelen en onderscheidend te zijn op het gebied van innovatie, bedrijfskosten en rendement. Onder de oppervlakte van uw organisatie ligt véél waarde verscholen. Yellow Way laat zien waar uw mogelijkheden liggen en onthult ‘het geheim’ van uw organisatie. Yellow Way levert adviesdiensten op het gebied van Inkoop, HRM, Informatiemanagement en Organisatieontwikkeling.

Human Resources

Het ontwikkelen van mens en organisatie! Daar staat Yellow Way voor. Op basis van onze ruime praktijkervaring hanteert Yellow Way een eigen visie op Human Resource Management. Zo ziet Yellow Way het ontwikkelen van organisaties als een vakgebied waarbij mens en organisatie inrichting constant in balans dienen te zijn.

Wanneer het samenspel tussen mens en organisatie uit balans is, zorgt Yellow Way voor de juiste inzichten en verandermogelijkheden. De cultuur is hierbij cruciaal voor het begrijpen van de mens in de organisatie.

Lees verder >

Organisatieontwikkeling

Het ontwikkelen van mens en organisatie! Daar staat Yellow Way voor. Op basis van onze ruime praktijkervaring hanteert Yellow Way een eigen visie op Organisatieontwikkeling. Zo ziet Yellow Way het ontwikkelen van organisaties als een vakgebied waarbij mens en organisatie inrichting constant in balans dienen te zijn.

Wanneer het samenspel tussen mens en organisatie uit balans is, zorgt Yellow Way voor de juiste inzichten en verandermogelijkheden. De cultuur is hierbij cruciaal voor het begrijpen van de mens in de organisatie.

Lees verder >

Inkoop en aanbesteding

Inkoop is mede bepalend voor het succes van uw organisatie. Door anders en slimmer in te kopen valt veel te verbeteren. Deze inkoopresultaten zijn één-op-één door te vertalen naar uw organisatie resultaten. Onder de oppervlakte van uw organisatie ligt namelijk véél waarde verscholen.

Ook inzicht in de uitgaven kan tot verrassende conclusies en mogelijkheden tot besparing leiden. Voor publieke instellingen is het daarnaast verplicht om de regels van de Aanbestedingswet 2012 te volgen.

Lees verder >

Informatiemanagement

Informatievoorziening krijgt in de dagelijkse praktijk vaak niet de aandacht die het, op grond van belang ervan voor de organisatie, verdient. Organisaties haperen of vallen stil als de informatievoorziening niet functioneert.

Er moet dus een professionele partij zijn in een organisatie die zich structureel met de sturing en de ondersteuning van de informatievoorziening bezig houdt.


Lees verder >

 

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!