Organisatieontwikkeling

RIBW Nijmegen & Rivierenland stuurt op procesoptimalisatie binnen de P&O afdeling

Pilot binnen P&O aangaande het ontdekken en ervaren van een lean transformatie RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft ontdekt waarom en hoe een lean transformatie bijdraagt aan de optimalisatie van de P&O processen. De P&O afdeling heeft de afgelopen maanden met toewijding gewerkt aan het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten van de eigen afdeling middels…

Aanbesteding e-HRM/SA-systeem Nederlandse waterschappen

Vijftien waterschappen gaan samenwerken op het gebied van e-HRM. Hiertoe is een start gemaakt door het gezamenlijk aanbesteden van het e-HRM/SA systeem. De volgende waterschappen namen deel aan de Europese aanbesteding: Hollandse Delta, Peel en Maasvallei, Rijnland, Roer en Overmaas, Vallei en Veluwe, Groot Salland, Noorderzijlvest, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Aa…

Procesoptimalisatie inkoop bestelproces bij een grote onderwijsinstelling

aanbesteden, inkoop
Yellow Way optimaliseert het bestelproces van de afdeling financiën van een groot ROC. De organisatie heeft zich als doel gesteld zijn team zelf haar procesverstoringen weg te laten nemen in het “purchase to pay” proces en dit proces vergaand te professionaliseren. Yellow Way heeft verbetersessies gecoördineerd op basis van de Yellow Way leantoolbox en brown paper sessies.   In een gestructureerde opzet is samen met de medewerkers…

Uitvoering van een inkoopscan bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) te Veghel een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Stichting OOG had zich ten doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en beter te kunnen sturen op kosten. Derhalve is, destijds, Yellow Way benaderd om een inkoopscan binnen de stichting uit te voeren. De…

Second opinion Business Case e-HRM/SA systeem voor publieke instellingen

Yellow Way heeft een Business Case ten aanzien van een e-HRM/SA systeem opgesteld. Deze HRM/SA Business Case richtte zich op het aanschaffen van een e-HRM/SA systeem voor 24 publieke instellingen, met in totaal 11.000 medewerkers. Achtergrond De Business Case is een voortvloeisel van een afgesproken gezamenlijke ambitie, om op het gebied van HRM efficiëntie-, kwaliteitsverbetering…

Onderzoek naar omvang en stijging van ICT uitgaven in het Primair Onderwijs

Yellow Way heeft een ICT-dienstverlener in het onderwijs voorzien van een onderzoek waarbij inzicht is verschaft in de ICT uitgaven, de huidige inkoopsituatie, gerelateerde toekomstige ontwikkelingen en kansen voor besparingen binnen het Primair Onderwijs. Achtergrond Verregaande bezuinigingen staan binnen het onderwijs steeds hoger op de agenda. Dit zorgt er voor dat onderwijsorganisaties na gaan denken…

OR ondersteuning publieke instelling

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft de OR en de bestuurder van een publieke instelling door middel van een intensief traject van trainingen en gesprekken geadviseerd en ondersteund bij onderlinge afstemming in het systeem van OR en bestuur. Het doel was de dialoog en samenwerking tussen beide partijen te verbeteren.  De Yellow Way aanpak Tijdens het traject is er…

Begeleiding bij het ontwikkelen en inrichten van inkoop bij Achterhoek VO

aanbesteden, inkoop
De verregaande bezuinigingen in het onderwijs en de toegenomen nadruk op regelgeving, waaronder de nieuwe aanbestedingswetgeving, zorgen ervoor dat steeds meer onderwijsorganisaties gaan nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van de inkoopprocessen. Om deze reden heeft Achterhoek VO besloten om te gaan werken volgens een gecoördineerd inkoopmodel. De doelstelling is om professioneel te gaan…

Uitvoering inkoopscan bij sociale werkvoorziening Breed

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor sociale werkvoorziening Breed te Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Om inkoop binnen de organisatie verder te ontwikkelen en aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bestaande uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor…