Begeleiding Europese aanbesteding Food en Non-Food producten voor ROC de Leijgraaf

Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees Aanbesteden van levensmiddelen en aanverwante producten voor haar catering en horecaopleiding.

De aanbesteding

De aanbesteding is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Met de gunning heeft ROC de Leijgraaf een professionele leverancier verkregen die naast een goede prijs een zeer belangrijke meerwaarde kan leveren aan het onderwijsproces van de horecaopleiding door middel van stageplekken, workshops, bedrijfsbezoeken etc. De aanbesteding heeft voor ROC de Leijgraaf geresulteerd in een significante besparing van de kosten.

Yellow Way heeft samen met ROC de Leijgraaf de inkoopbehoefte gespecificeerd, de aanbestedingsdocumenten opgesteld, de offertebeoordeling begeleid, zorg gedragen voor het gunningsproces en het opstellen van het aanbestedingsdossier. Tevens heeft Yellow Way ROC de Leijgraaf geadviseerd bij vraagstukken ten aanzien van de aanbestedingswet- en regelgeving.

ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf is een kennisonderneming die werkzaam is in de regio Noordoost Brabant. Hier kunnen jongeren en volwassenen terecht voor een praktijkgerichte MBO-opleiding, deeltijd HAVO en VMBO-T (Vavo). Tevens beschikt de opleiding over een Loopbaancentrum die deelnemers helpt bij (re)integratie en inburgering. Voor bedrijven en instellingen worden tevens passende opleidingen verzorgd. Opleidingen worden gegeven op diverse niveaus met verschillende studielooptijden en diverse startmomenten. Momenteel heeft de organisatie 8500 deelnemers, voltijds dan wel in deeltijd, en ruim 700 personeelsleden.