Facilitair Samenwerkingsverband ROC FSR

Op woensdag 6 april 2011 was Yellow Way te gast bij het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) voor een presentatie over het conceptvoorstel van de nieuwe aanbestedingswet. Het was een leuke leerzame middag met veel interactie vanuit de inkopers van de diverse ROC’s.

Nieuwe aanbestedingswet

Het wetsvoorstel beoogt onder andere verlaging van de administratieve lasten, betere toegang tot overheidsopdrachten voor ondernemers en uniformering van de aanbestedingspraktijk. Vanuit haar ervaring met het begeleiden van aanbestedingen bij ROC’s is Yellow Way uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over het conceptvoorstel aanbestedingswet.

Aan de orde zijn gekomen het doel, de inhoud en de opbouw van het wetsvoorstel. Daarnaast is ingegaan op de consequenties van de nieuwe aanbestedingswet voor aanbestedende diensten en de belangrijkste kritiek uit de markt. Onderwerpen daarbij waren o.a. het gelijkheids- en transparantiebeginsel bij opdrachten onder de aanbestedingsdrempel, onduidelijkheid m.b.t. de vraag wanneer ‘quasi-inbesteden’ is gewenst, de behoefte aan objectieve en transparante criteria, de regeling rondom klachtenafhandeling, onduidelijkheid over de binding van ‘flankerend beleid’, het ontbreken van een Alcatel-termijn na selectie bij de niet-openbare procedure en de onduidelijkheid bij het gebruik van termen.