Inkoopscan Permar

In navolging op de inkoopscan bij sociale werkvoorziening Delta heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bij Permar, eveneens een sociale werkvoorziening. Deze inkoopscan heeft in een kort tijdsbestek inzichtelijk gemaakt hoe de inkooporganisatie van Permar ervoor staat. Op deze wijze is een goed beeld ontstaan van het inkoopproces en heeft de organisatie meer controle verkregen over haar inkopen.

Tijdens de uitvoering van de scan heeft Permar met name de klantvriendelijkheid en deskundigheid van Yellow Way als zeer positief ervaren. Daarnaast hebben de uitkomsten van de scan aanzet gegeven zelf met de verbetervoorstellen aan de slag te gaan, wat inmiddels al heeft geresulteerd in de eerste besparingen.