Geen categorie

Aanbesteding Inhuur Onderwijspersoneel Kind en Onderwijs

Yellow Way heeft voor Kind en Onderwijs Rotterdam een Europese aanbesteding voor de inhuur van onderwijspersoneel begeleid. Deze aanbesteding heeft zeer goed uitgepakt. Kind en Onderwijs heeft nu de beschikking over snel inzetbaar onderwijspersoneel tegen goede voorwaarden. Personeel snel inzetbaar Kind en Onderwijs wil snel kunnen schakelen wanneer een leerkracht niet inzetbaar is, bijvoorbeeld door…

Driestar Educatief vernieuwt inkoop- en aanbestedingsbeleid

Geen reacties
Herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid Driestar Educatief Yellow Way heeft voor Driestar Educatief haar inkoop- en aanbestedingsbeleid herzien. Dit resulteerde in een inkoopbeleid wat aansluit bij de organisatie en de recente (Europese) wetgeving. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft richting aan de wijze waarop inkopen gedaan worden en geldt voor alle inkopen welke door…