Aanbesteding FA- en PSA-software door de RVKO

Yellow Way adviseert de RVKO bij het Europees aanbesteden van een systeem voor de financiële, en personeels- en salarisadministratie

Yellow Way heeft de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs ondersteund bij een Europese aanbesteding van software voor de financiële (FA), en de personeels- en salaris administratie (PSA). Aanleiding was een door het College van Bestuur genomen besluit om deze administratie te gaan insourcen. In het verleden is bij de ondersteuning van de FA en PSA gebruik gemaakt van een systeem via een administratiekantoor, welke gedeeld werd met andere organisaties.

Er is gekozen voor een niet-openbare aanbestedingsprocedure waarin onderscheid gemaakt werd in twee percelen, te weten software voor de FA en software voor de PSA. Het kenmerk van een niet-openbare procedure is dat deze in twee fases verloopt. In de eerste fase worden minimaal drie partijen geselecteerd die vervolgens de mogelijkheid krijgen om een inschrijving te doen op basis van een programma van eisen.

Yellow Way heeft de RVKO begeleid bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. Daarnaast fungeerde de consultant van Yellow Way als voorzitter tijdens het gunningsproces. De RVKO beoordeelt de samenwerking met Yellow Way met een 9. Opdrachtgever Jeroen den Hartog was zeer tevreden over de inhoudelijke kennis: “Prettige mensen. Zeer deskundig. Proactief. Reageren snel. Weten zich ook goed te verplaatsen in de specifieke context van de aanbesteding.”

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is een vereniging die al 140 jaar scholen voor Katholiek Onderwijs in Rotterdam en de buitengemeenten bestuurt en beheert. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren 66 schoollocaties voor primair onderwijs, waar ruim 20.000 kinderen en 1.900 personeelsleden een groot deel van hun dagen doorbrengen.

De RVKO biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van één ieder. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid.

De RVKO is een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar er ruimte is voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling, waar talenten tot hun recht komen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze waarden worden uitgedragen en nageleefd.