Uitvoering inkoopscan bij sociale werkvoorziening Breed

Yellow Way heeft voor sociale werkvoorziening Breed te Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd. 

De inkoopscan

Om inkoop binnen de organisatie verder te ontwikkelen en aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bestaande uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor kostenreductie. Hierbij zijn een leveranciers-, productgroep- en commodity analyse uitgevoerd, grotendeels gebaseerd op cijfers uit de financiële administratie. Op basis van deze kwantitatieve analyse zijn prioriteiten opgesteld voor de kwalitatieve analyse.

De kwalitatieve analyse heeft ontwikkelingsmogelijkheden van de inkoopfunctie in beeld gebracht en heeft de cijfermatige gegevens verder verdiept. Er is onder andere gekeken naar de ambitie van de organisatie t.o.v. de huidige situatie en het inrichten van de inkoopfunctie, het besparingspotentieel per productgroep, het contractmanagement en de inkoopkennis van de organisatie.

Na uitvoering van de analyses zijn samen met de opdrachtgever een aantal keuzes gemaakt over ambities en mogelijke deelprojecten. Deze zijn vertaald in een projectplan. Het een en ander heeft inmiddels geleid tot aanzienlijke besparingen op de geselecteerde inkooppakketten.

Breed 

In een prettige werksfeer werken ruim 200 medewerkers samen om 2.000 SW-medewerkers goed te bemiddelen en te begeleiden in het werk. Deze medewerkers werken in de ondersteunende afdelingen zoals ICT, Financiële administratie, Planning & Control, Inkoop, P&O, Communicatie of in een van de leerwerkbedrijven als leidinggevende of productiebegeleider. Breed helpt mensen aan werk in opdracht van negen gemeenten in de regio Nijmegen. De 2.200 medewerkers van Breed hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is jargon voor: een beetje anders. Het mooie is dat mensen die een beetje anders zijn een organisatie rijker maken. En ze kunnen veel meer dan de maatschappij geneigd is te denken. Breed detacheert haar medewerkers iedere dag succesvol bij veel bedrijven. Individueel of in een groep.