Het ontwikkelen van mens en organisatie, zodat uw werkprocessen er echt toe doen.

— ONZE EXPERTISES —

Metafoor – Yellow Way is een (Chinese) metafoor voor het levenspad naar wijsheid. Wijsheid die onze klanten nodig hebben om op voorsprong te blijven of te komen. Wijsheid die we zelf nodig hebben om onze klanten die voorsprong te kunnen blijven geven. En wijsheid die we onze cursisten willen meegeven om hun pad voor de toekomst te kunnen plaveien.

Méér kwaliteit tegen minder kosten. Inkoop is geen kwestie van goed onderhandelen, maar van goed inrichten. Op de juiste manier ingericht is inkoop ondersteunend aan uw andere processen.

Lees verder >

Betere prestaties én gemotiveerde collega’s. Organisatieontwikkeling is een vakgebied waarbij mens en organisatie inrichting in balans dienen te zijn. Onze aanpak is deskundig, mensgericht en hands on.

Lees verder >

Informatisering is geen doel op zich. Op de juiste wijze ingezet helpt automatisering een organisaties en teams excelleren. Dit vraagt een combinatie van zorgvuldig plannen en pragmatisch kiezen. Maar hoe doe je dat?

Lees verder >

HRM is één van de steunpilaren van uw organisatie en behoort een bijdrage te leveren aan uw resultaten. Gezond en tevreden personeel zorgt ook voor een juiste uitstraling richting de buitenwereld.

Lees verder >

— ONZE PRODUCTEN —

Onderstaand is een select aantal producten van Yellow Way beschreven. Wilt u meer weten over deze of andere producten? Neem dan contact met ons op.

INKOOPSCAN Inzicht in wie wat inkoopt, voor welke bedragen dit gebeurt, hoeveel er wordt ingekocht en bij welke leveranciers is bepalend in hoe efficiënt de inkopen worden uitgevoerd. Bovendien kan zo gericht worden gestuurd om tot de benodigde kostenbesparingen te komen. Om deze reden is het van belang de eigen inkoopfunctie onder de loep te nemen. Wat de inkoopanalyse zo aantrekkelijk maakt is dat het in een kort tijdsbestek inzichtelijk maakt hoe de inkooporganisatie ervoor staat. Doordat Yellow Way de inkoopfunctie niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief benadert, ontstaat er een goed beeld van het inkoopproces en krijgen organisaties controle over hun inkopen. Natuurlijk bepaalt u zelf uw ambitieniveau en in welk tempo u bepaalde verbeterstappen wilt doorlopen.

Lees verder >

PROCESOPTIMALISATIE Misschien heeft u het gevoel dat de medewerkers in uw organisatie wel de juiste kennis en vaardigheden hebben, maar had u betere resultaten en minder verstoringen in de werkprocessen verwacht. Of u vermoedt dat werkzaamheden beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Middels onze producten voor procesoptimalisatie is het mogelijk om onder andere het zelfsturende karakter van teams te verhogen, medewerkers te enthousiasmeren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen presentaties, continue verbetering te implementeren, bewustwording bij de medewerkers te bereiken aangaande de eigen rol binnen de totale bedrijfsprocessen, de doorlooptijd van processen te verkorten en kosten te besparen.

Lees verder >

OPLEIDINGEN Het volgen van een opleiding is doorgaans dé manier om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, trends en nieuwe inzichten op uw vakgebied. Samen met uw docent en medecursisten bespreekt u de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied, relateert u deze aan uw bedrijfssituatie en wisselt u ervaringen uit. Opleidingen worden verzorgd door ervaren docenten die met beide voeten in de betreffende materie staan en vanuit een mensgerichte aanpak werken aan uw kennis, kunde en vaardigheden. Afgestemd op uw wens verzorgen we de opleiding in-house of op een aparte opleidingslocatie. De opleidingen van Yellow Way kunnen op verzoek worden afgestemd op uw behoefte en uw specifieke situatie.

Lees verder >

— MAAK KENNIS MET ONS —

Mensen zijn uniek. Ook bij Yellow Way. Maar een aantal kenmerken hebben we zeker gemeen: we zijn deskundig, daadkrachtig, persoonlijk en eigentijds! Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Met een grote dosis enthousiasme en gedrevenheid. En de dingen die we doen, die doen we goed. Persoonlijk contact en passie staan bij ons hoog in het vaandel. Dát waarderen onze klanten. Onze vakkennis passen we toe op een doortastende en daadkrachtige wijze. Nieuwsgierig? Klik op lees verder!

— ONZE PROJECTEN —

Touchscreens aanbesteed door Kind en Onderwijs Rotterdam

Uniformering digitale schoolborden leidt tot beter onderwijs Yellow Way heeft voor Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam een Europese aanbesteding van digitale schoolborden begeleid. Dit resulteerde in een langdurige raamovereenkomst waarbinnen…

SKO De Streek migreert naar de cloud

Meervoudig onderhandse aanbesteding systeembeheer SKO De Streek heeft haar systeembeheer aanbesteed. De doelstelling van de aanbesteding was om een leverancier te vinden die de bestaande ICT omgeving gefaseerd naar de…

Unicoz en SCOPE besteden samen digitale schoolborden aan

Vrijheid én scherpe prijzen door de juiste aanbestedingsstrategie Yellow Way heeft een Europese aanbesteding van digitale schoolborden uitgevoerd voor Unicoz en SCOPE. Het resultaat is een raamovereenkomst waarmee beide scholenbesturen…

Kind en Onderwijs besteedt ICT hardware aan

Kind en Onderwijs mikt op besparing en flexibiliteit met de aanbesteding van hardware Kind en Onderwijs Rotterdam heeft samen met Yellow Way een succesvolle Europese aanbesteding voor de levering van…

— ONZE KLANTEN —