inkoop

  1. Home
  2. inkoop
  3. (Pagina 3)

Begeleiding Europese aanbesteding levering computers en digitale schoolborden Achterhoek VO

,
Yellow Way ondersteunt onderwijsinstelling Achterhoek VO bij het aanbesteden van de levering van ICT hardware en smartboards. De aanbesteding Het doel van het inkooptraject is het afsluiten van raamcontracten met partijen die de levering kunnen verzorgen van pc’s, laptops en audiovisuele apparatuur in de vorm van digitale schoolborden (in de wandelgangen vaak ‘smartboards’ of ‘digiboards’…

Succesvolle implementatie Lean in de kantooromgeving van Omron

,
Yellow Way introduceert procesverbeteringen bij Omron door middel van een continu verbeteromgeving en de Lean methodologie.  Empowerment Het doel van het project was het verhogen van efficiëntie en het zelfsturend vermogen van teams op kantoor. Yellow Way is gespecialiseerd in organisatieverandering en procesverbetering in kantooromgevingen. Het wereldwijd opererende Omron had ruime ervaring met het succesvol…

Inkoop opleiding voor de Provincie Zeeland

,
Yellow Way traint medewerkers van de afdeling inkoop van de Provincie Zeeland met een maatwerk cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’. De opleiding Yellow Way heeft onlangs een cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’ verzorgd voor de nieuwe inkoopmedewerkers van de Provincie Zeeland. Het doel van de opleiding is om medewerkers die starten in een inkoopfunctie bekend te maken…

Begeleiding collectieve inkoop samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen Tilburg

,
Yellow Way heeft voor Tilburgse kunst- en cultuurinstellingen een kwantitatieve inkoopanalyse en gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van kantoorartikelen, accountantsdiensten en drukwerk. De betrokken partijen waren o.a. Poppodium 013, Bibliotheek Midden-Brabant en Theaters Tilburg. Momenteel bezuinigt de overheid zwaar op kunst en cultuur. Doordat subsidies onder druk komen te staan, worden instellingen op het…

Uitvoering inkoopscan bij sociale werkvoorziening Breed

,
Yellow Way heeft voor sociale werkvoorziening Breed te Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Om inkoop binnen de organisatie verder te ontwikkelen en aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bestaande uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor…

Begeleiding Europese aanbesteding Food en Non-Food producten voor ROC de Leijgraaf

,
Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees Aanbesteden van levensmiddelen en aanverwante producten voor haar catering en horecaopleiding. De aanbesteding De aanbesteding is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Met de gunning heeft ROC de Leijgraaf een professionele leverancier verkregen die naast een goede prijs een zeer belangrijke meerwaarde…

Begeleiding Europese aanbesteding Deelnemer Registratie Systeem

Yellow Way heeft ROC Zeeland en ROC Westerschelde ondersteund bij de vervanging van het bestaande kernregistratiesysteem nOISe door middel van een Europese aanbesteding. ROC Zeeland en ROC Westerschelde hebben enige tijd geleden de intentie uitgesproken te fuseren. Op de fusie vooruitlopend is besloten om samen de vervanging van het bestaande DRS vorm te gaan geven…

Facilitair Samenwerkingsverband ROC FSR

,
Op woensdag 6 april 2011 was Yellow Way te gast bij het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) voor een presentatie over het conceptvoorstel van de nieuwe aanbestedingswet. Het was een leuke leerzame middag met veel interactie vanuit de inkopers van de diverse ROC’s. Nieuwe aanbestedingswet Het wetsvoorstel beoogt onder andere verlaging van de administratieve lasten, betere…

Inkoop bij Omron Europe B.V.

,
Sinds enkele maanden ondersteunt Yellow Way de Japanse multinational Omron bij de Europese product related inkoop. Omron levert producten, systemen en applicatie-expertise op het gebied van fabrieks- en machineautomatisering, elektronische componenten en medische apparatuur voor therapieën en zelfmedicatie. In haar processen past Omron lean technieken toe. In nauwe samenwerking met product marketing, procurement & planning en…

Begeleiding Europese aanbesteding kernregistratie deelnemersgegevens

Op het eerste gezicht lijken onderwijsprocessen wellicht weinig complex. Niets is minder waar. Het goed organiseren van onderwijsprocessen gaat veel verder dan het maken van een lesrooster en het bijhouden van een cijferlijst. Achtergrond De ontwikkelingen in onderwijsland hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Dit geldt met name voor de beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)…