inkoop

Begeleiding Europese aanbesteding HRM/SA systeem voor ROC de Leijgraaf

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees aanbesteden van een softwaresysteem voor P&O en salarisadministratie. De aanbesteding ROC de Leijgraaf wilde met de aanschaf van een nieuw HRM/SA systeem de softwarematige ondersteuning van salarisadministratie en HRM processen verbeteren en verbreden. Op het moment van aanbesteden werd naast het salarisadministratiesysteem ook gebruik…

Forse besparingen op kantoorartikelen door gezamelijke inkoop

aanbesteden, inkoop
Onder de naam schoolinkoop.nl heeft Yellow Way een collectieve Europese aanbesteding voor kantoorartikelen uitgevoerd in samenwerking met de Besturenraad, VOS/ABB, VKO, VBS, LVGS en VGS . Hierdoor zijn forse besparingen gerealiseerd. Deelname is nog steeds mogelijk! Inkoop in het onderwijs Er zijn weinig taken waar schoolbestuurders warm voor lopen en inkoop is hier een van. Het moet gebeuren, maar…

Procesoptimalisatie inkoop bestelproces bij een grote onderwijsinstelling

aanbesteden, inkoop
Yellow Way optimaliseert het bestelproces van de afdeling financiën van een groot ROC. De organisatie heeft zich als doel gesteld zijn team zelf haar procesverstoringen weg te laten nemen in het “purchase to pay” proces en dit proces vergaand te professionaliseren. Yellow Way heeft verbetersessies gecoördineerd op basis van de Yellow Way leantoolbox en brown paper sessies.   In een gestructureerde opzet is samen met de medewerkers…

Uitvoering van een inkoopscan bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) te Veghel een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Stichting OOG had zich ten doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en beter te kunnen sturen op kosten. Derhalve is, destijds, Yellow Way benaderd om een inkoopscan binnen de stichting uit te voeren. De…

Second opinion Business Case e-HRM/SA systeem voor publieke instellingen

Yellow Way heeft een Business Case ten aanzien van een e-HRM/SA systeem opgesteld. Deze HRM/SA Business Case richtte zich op het aanschaffen van een e-HRM/SA systeem voor 24 publieke instellingen, met in totaal 11.000 medewerkers. Achtergrond De Business Case is een voortvloeisel van een afgesproken gezamenlijke ambitie, om op het gebied van HRM efficiëntie-, kwaliteitsverbetering…

Onderzoek naar omvang en stijging van ICT uitgaven in het Primair Onderwijs

Yellow Way heeft een ICT-dienstverlener in het onderwijs voorzien van een onderzoek waarbij inzicht is verschaft in de ICT uitgaven, de huidige inkoopsituatie, gerelateerde toekomstige ontwikkelingen en kansen voor besparingen binnen het Primair Onderwijs. Achtergrond Verregaande bezuinigingen staan binnen het onderwijs steeds hoger op de agenda. Dit zorgt er voor dat onderwijsorganisaties na gaan denken…

Nieuwe aanbestedingswet

aanbesteden, inkoop
Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Het is voor publieke instellingen zaak om goed te letten op de wijzigingen ten opzichte van de BAO, BASS en WIRA. De Aanbestedingswet De Aanbestedingswet bevat een aantal nieuwe elementen. De verwachte wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nog niet in de aanbestedingswet opgenomen.…

OR ondersteuning publieke instelling

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft de OR en de bestuurder van een publieke instelling door middel van een intensief traject van trainingen en gesprekken geadviseerd en ondersteund bij onderlinge afstemming in het systeem van OR en bestuur. Het doel was de dialoog en samenwerking tussen beide partijen te verbeteren.  De Yellow Way aanpak Tijdens het traject is er…

Begeleiding bij het ontwikkelen en inrichten van inkoop bij Achterhoek VO

aanbesteden, inkoop
De verregaande bezuinigingen in het onderwijs en de toegenomen nadruk op regelgeving, waaronder de nieuwe aanbestedingswetgeving, zorgen ervoor dat steeds meer onderwijsorganisaties gaan nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van de inkoopprocessen. Om deze reden heeft Achterhoek VO besloten om te gaan werken volgens een gecoördineerd inkoopmodel. De doelstelling is om professioneel te gaan…

Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware. De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten…