Inkoop en aanbesteden

Inkoop is medebepalend voor het succes van uw organisatie. Door anders en slimmer in te kopen valt veel te verbeteren. Deze inkoopresultaten zijn één-op-één door te vertalen naar de resultaten van uw organisatie. Onder de oppervlakte van uw organisatie ligt namelijk véél waarde verscholen. Ook inzicht in de uitgaven kan tot verrassende conclusies en mogelijkheden tot besparing leiden. Voor publieke instellingen is het daarnaast verplicht om de regels van de Aanbestedingswet 2012 te volgen. Yellow Way laat zien wat een betere inkoop u kan bieden.

Organisaties staan voor enorme uitdagingen om financieel gezond te blijven. Door het economische klimaat van de afgelopen jaren wordt er door organisaties flink bezuinigd en zijn zij op zoek naar manieren om de kosten te beperken en beter grip te krijgen op hun uitgaven.

Lees verder >

Sinds 1 april 2013 geldt de Aanbestedingswet 2012. Alle (semi) publieke organisaties zijn boven bepaalde drempelbedragen Europees aanbestedingsplichtig en dienen bij aanbestedingen de nieuwe regels in acht te nemen. Dit vereist een projectmatige en zorgvuldige manier van werken.

Lees verder >

Om te voorkomen dat er na het sluiten van een overeenkomst zaken extra in rekening worden gebracht die hier goed beschouwd onderdeel van uitmaken is het belangrijk om tijdens en na het implementatietraject contract- en leveranciersmanagement uit te voeren.

Lees verder >

Een implementatietraject heeft een grote impact op de organisatie en haar medewerkers. De veranderingen gaan gepaard met de introductie van een nieuw beleid en aanpassingen in de werkprocessen. Daarnaast legt een implementatie extra beslag op de veelal schaarse resources van afdelingen.

Lees verder >

Om competitief te kunnen zijn en blijven is het steeds belangrijker het maximale te halen uit inkoop. Sterker nog: in de huidige economische tijden is verstandig inkopen essentieel om te kunnen blijven ondernemen. Door uw inkoopfunctie te verbeteren kunt u geld besparen zonder in te boeten op kwaliteit of personeel.

Lees verder >

Onderwijsinstellingen hebben te maken met inkoop. Sterker nog: met de huidige bezuinigingen begint inkoop steeds belangrijker te worden. Door uw inkoopfunctie te verbeteren kunt u besparen zonder in te boeten op kwaliteit of personeel. Dit geldt voor alle onderwijsinstellingen.

Lees verder >

Een succesvolle inrichting van de inkoopfunctie begint bij uw mensen. Yellow Way verzorgt inkooptrainingen en opleidingen om uw mensen naar het gewenste niveau te brengen. Trainingen en opleidingen worden voor u op maat gemaakt. Deze kunnen zowel inhouse als bij Yellow Way gegeven worden.

Lees verder >

Een succesvolle inrichting van de inkoopfunctie begint bij uw mensen. Yellow Way verzorgt inkooptrainingen en opleidingen om uw mensen naar het gewenste niveau te brengen. Trainingen en opleidingen worden voor u op maat gemaakt. Deze kunnen zowel inhouse als bij Yellow Way gegeven worden.

Lees verder >

Heeft uw organisatie te maken met een tijdelijke onderbezetting? Heeft u ondersteuning nodig bij uw Europese aanbestedingen? Kunt u geen geschikte kandidaat vinden? In dit geval kan Yellow Way u de oplossing bieden. Op zowel strategisch als tactisch niveau kunnen wij u een geschikte kandidaat aandragen.[/sf_iconbox]

Lees verder >