Begeleiding Europese aanbesteding kernregistratie deelnemersgegevens

Op het eerste gezicht lijken onderwijsprocessen wellicht weinig complex. Niets is minder waar. Het goed organiseren van onderwijsprocessen gaat veel verder dan het maken van een lesrooster en het bijhouden van een cijferlijst. Achtergrond De ontwikkelingen in onderwijsland hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Dit geldt met name voor de beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)…
Lees verder

Inkoopscan Permar

In navolging op de inkoopscan bij sociale werkvoorziening Delta heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bij Permar, eveneens een sociale werkvoorziening. Deze inkoopscan heeft in een kort tijdsbestek inzichtelijk gemaakt hoe de inkooporganisatie van Permar ervoor staat. Op deze wijze is een goed beeld ontstaan van het inkoopproces en heeft de organisatie meer controle verkregen…
Lees verder

Inkoopscan Automobielbedrijf P. van de Ven

Voor automobielbedrijf P. van de Ven is Yellow Way eind december 2008 gestart met het uitvoeren van een inkoopscan. Middels een kwantitatieve en kwalitatieve analyse is de inkoopfunctie van deze organisatie onder de loep genomen. De resultaten van deze analyses leiden tot een voorstel waarmee Yellow Way het besparingspotentieel voor automobielbedrijf P. van de Ven…
Lees verder

Inkoopscan Synthon

Afgelopen maand heeft Yellow Way een inkoopscan inclusief spendanalyse uitgevoerd bij het pharmaciebedrijf Synthon in Nijmegen. De inkoopfunctie van Synthon is onder de loep genomen door middel van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Dit heeft geleid tot een aantal passende verbetervoorstellen om het bestel- en inkoopproces efficiënter te laten verlopen en kosten te besparen.
Lees verder

Yellow Way binnen Rijkswaterstaat

Tijdens het leertraject hebben de Guided Professionals een uitdagende bedrijfscase uitgevoerd in samenwerking met de inkoopmedewerkers van Rijkswaterstaat Noord-Brabant. Team Kleine Inkoop, afdeling bedrijfsvoering inkoopondersteuning, Rijkswaterstaat Noord-Brabant: ” Het project dat wij samen met de Guided Professionals van Yellow Way hebben uitgevoerd had twee doelen: ‘Het identificeren en formuleren van concrete verbetervoorstellen voor de inkoopprocessen…
Lees verder