Inkoop opleiding voor de Provincie Zeeland

Yellow Way traint medewerkers van de afdeling inkoop van de Provincie Zeeland met een maatwerk cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’. De opleiding Yellow Way heeft onlangs een cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’ verzorgd voor de nieuwe inkoopmedewerkers van de Provincie Zeeland. Het doel van de opleiding is om medewerkers die starten in een inkoopfunctie bekend te maken…
Lees verder

Begeleiding collectieve inkoop samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen Tilburg

Yellow Way heeft voor Tilburgse kunst- en cultuurinstellingen een kwantitatieve inkoopanalyse en gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van kantoorartikelen, accountantsdiensten en drukwerk. De betrokken partijen waren o.a. Poppodium 013, Bibliotheek Midden-Brabant en Theaters Tilburg. Momenteel bezuinigt de overheid zwaar op kunst en cultuur. Doordat subsidies onder druk komen te staan, worden instellingen op het…
Lees verder

Uitvoering inkoopscan bij sociale werkvoorziening Breed

Yellow Way heeft voor sociale werkvoorziening Breed te Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Om inkoop binnen de organisatie verder te ontwikkelen en aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bestaande uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding Food en Non-Food producten voor ROC de Leijgraaf

Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees Aanbesteden van levensmiddelen en aanverwante producten voor haar catering en horecaopleiding. De aanbesteding De aanbesteding is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Met de gunning heeft ROC de Leijgraaf een professionele leverancier verkregen die naast een goede prijs een zeer belangrijke meerwaarde…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding Deelnemer Registratie Systeem

Yellow Way heeft ROC Zeeland en ROC Westerschelde ondersteund bij de vervanging van het bestaande kernregistratiesysteem nOISe door middel van een Europese aanbesteding. ROC Zeeland en ROC Westerschelde hebben enige tijd geleden de intentie uitgesproken te fuseren. Op de fusie vooruitlopend is besloten om samen de vervanging van het bestaande DRS vorm te gaan geven…
Lees verder

Facilitair Samenwerkingsverband ROC FSR

Op woensdag 6 april 2011 was Yellow Way te gast bij het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) voor een presentatie over het conceptvoorstel van de nieuwe aanbestedingswet. Het was een leuke leerzame middag met veel interactie vanuit de inkopers van de diverse ROC’s. Nieuwe aanbestedingswet Het wetsvoorstel beoogt onder andere verlaging van de administratieve lasten, betere…
Lees verder

Inkoop bij Omron Europe B.V.

Sinds enkele maanden ondersteunt Yellow Way de Japanse multinational Omron bij de Europese product related inkoop. Omron levert producten, systemen en applicatie-expertise op het gebied van fabrieks- en machineautomatisering, elektronische componenten en medische apparatuur voor therapieën en zelfmedicatie. In haar processen past Omron lean technieken toe. In nauwe samenwerking met product marketing, procurement & planning en…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding kernregistratie deelnemersgegevens

Op het eerste gezicht lijken onderwijsprocessen wellicht weinig complex. Niets is minder waar. Het goed organiseren van onderwijsprocessen gaat veel verder dan het maken van een lesrooster en het bijhouden van een cijferlijst. Achtergrond De ontwikkelingen in onderwijsland hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Dit geldt met name voor de beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)…
Lees verder

Inkoopscan Permar

In navolging op de inkoopscan bij sociale werkvoorziening Delta heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bij Permar, eveneens een sociale werkvoorziening. Deze inkoopscan heeft in een kort tijdsbestek inzichtelijk gemaakt hoe de inkooporganisatie van Permar ervoor staat. Op deze wijze is een goed beeld ontstaan van het inkoopproces en heeft de organisatie meer controle verkregen…
Lees verder

Inkoopscan Automobielbedrijf P. van de Ven

Voor automobielbedrijf P. van de Ven is Yellow Way eind december 2008 gestart met het uitvoeren van een inkoopscan. Middels een kwantitatieve en kwalitatieve analyse is de inkoopfunctie van deze organisatie onder de loep genomen. De resultaten van deze analyses leiden tot een voorstel waarmee Yellow Way het besparingspotentieel voor automobielbedrijf P. van de Ven…
Lees verder
Menu