Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware. De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding levering computers en digitale schoolborden Achterhoek VO

Yellow Way ondersteunt onderwijsinstelling Achterhoek VO bij het aanbesteden van de levering van ICT hardware en smartboards. De aanbesteding Het doel van het inkooptraject is het afsluiten van raamcontracten met partijen die de levering kunnen verzorgen van pc’s, laptops en audiovisuele apparatuur in de vorm van digitale schoolborden (in de wandelgangen vaak ‘smartboards’ of ‘digiboards’…
Lees verder

Succesvolle implementatie Lean in de kantooromgeving van Omron

Yellow Way introduceert procesverbeteringen bij Omron door middel van een continu verbeteromgeving en de Lean methodologie.  Empowerment Het doel van het project was het verhogen van efficiëntie en het zelfsturend vermogen van teams op kantoor. Yellow Way is gespecialiseerd in organisatieverandering en procesverbetering in kantooromgevingen. Het wereldwijd opererende Omron had ruime ervaring met het succesvol…
Lees verder

Inkoop opleiding voor de Provincie Zeeland

Yellow Way traint medewerkers van de afdeling inkoop van de Provincie Zeeland met een maatwerk cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’. De opleiding Yellow Way heeft onlangs een cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’ verzorgd voor de nieuwe inkoopmedewerkers van de Provincie Zeeland. Het doel van de opleiding is om medewerkers die starten in een inkoopfunctie bekend te maken…
Lees verder

Begeleiding collectieve inkoop samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen Tilburg

Yellow Way heeft voor Tilburgse kunst- en cultuurinstellingen een kwantitatieve inkoopanalyse en gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van kantoorartikelen, accountantsdiensten en drukwerk. De betrokken partijen waren o.a. Poppodium 013, Bibliotheek Midden-Brabant en Theaters Tilburg. Momenteel bezuinigt de overheid zwaar op kunst en cultuur. Doordat subsidies onder druk komen te staan, worden instellingen op het…
Lees verder

Uitvoering inkoopscan bij sociale werkvoorziening Breed

Yellow Way heeft voor sociale werkvoorziening Breed te Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Om inkoop binnen de organisatie verder te ontwikkelen en aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bestaande uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding Food en Non-Food producten voor ROC de Leijgraaf

Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees Aanbesteden van levensmiddelen en aanverwante producten voor haar catering en horecaopleiding. De aanbesteding De aanbesteding is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Met de gunning heeft ROC de Leijgraaf een professionele leverancier verkregen die naast een goede prijs een zeer belangrijke meerwaarde…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding Deelnemer Registratie Systeem

Yellow Way heeft ROC Zeeland en ROC Westerschelde ondersteund bij de vervanging van het bestaande kernregistratiesysteem nOISe door middel van een Europese aanbesteding. ROC Zeeland en ROC Westerschelde hebben enige tijd geleden de intentie uitgesproken te fuseren. Op de fusie vooruitlopend is besloten om samen de vervanging van het bestaande DRS vorm te gaan geven…
Lees verder

Facilitair Samenwerkingsverband ROC FSR

Op woensdag 6 april 2011 was Yellow Way te gast bij het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) voor een presentatie over het conceptvoorstel van de nieuwe aanbestedingswet. Het was een leuke leerzame middag met veel interactie vanuit de inkopers van de diverse ROC’s. Nieuwe aanbestedingswet Het wetsvoorstel beoogt onder andere verlaging van de administratieve lasten, betere…
Lees verder

Inkoop bij Omron Europe B.V.

Sinds enkele maanden ondersteunt Yellow Way de Japanse multinational Omron bij de Europese product related inkoop. Omron levert producten, systemen en applicatie-expertise op het gebied van fabrieks- en machineautomatisering, elektronische componenten en medische apparatuur voor therapieën en zelfmedicatie. In haar processen past Omron lean technieken toe. In nauwe samenwerking met product marketing, procurement & planning en…
Lees verder