Procesoptimalisatie inkoop bestelproces bij een grote onderwijsinstelling

Yellow Way optimaliseert het bestelproces van de afdeling financiën van een groot ROC. De organisatie heeft zich als doel gesteld zijn team zelf haar procesverstoringen weg te laten nemen in het “purchase to pay” proces en dit proces vergaand te professionaliseren. Yellow Way heeft verbetersessies gecoördineerd op basis van de Yellow Way leantoolbox en brown paper sessies.   In een gestructureerde opzet is samen met de medewerkers…
Lees verder

Uitvoering van een inkoopscan bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep

Yellow Way heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) te Veghel een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Stichting OOG had zich ten doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en beter te kunnen sturen op kosten. Derhalve is, destijds, Yellow Way benaderd om een inkoopscan binnen de stichting uit te voeren. De…
Lees verder

Second opinion Business Case e-HRM/SA systeem voor publieke instellingen

Yellow Way heeft een Business Case ten aanzien van een e-HRM/SA systeem opgesteld. Deze HRM/SA Business Case richtte zich op het aanschaffen van een e-HRM/SA systeem voor 24 publieke instellingen, met in totaal 11.000 medewerkers. Achtergrond De Business Case is een voortvloeisel van een afgesproken gezamenlijke ambitie, om op het gebied van HRM efficiëntie-, kwaliteitsverbetering…
Lees verder

Onderzoek naar omvang en stijging van ICT uitgaven in het Primair Onderwijs

Yellow Way heeft een ICT-dienstverlener in het onderwijs voorzien van een onderzoek waarbij inzicht is verschaft in de ICT uitgaven, de huidige inkoopsituatie, gerelateerde toekomstige ontwikkelingen en kansen voor besparingen binnen het Primair Onderwijs. Achtergrond Verregaande bezuinigingen staan binnen het onderwijs steeds hoger op de agenda. Dit zorgt er voor dat onderwijsorganisaties na gaan denken…
Lees verder

Nieuwe aanbestedingswet

Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Het is voor publieke instellingen zaak om goed te letten op de wijzigingen ten opzichte van de BAO, BASS en WIRA. De Aanbestedingswet De Aanbestedingswet bevat een aantal nieuwe elementen. De verwachte wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nog niet in de aanbestedingswet opgenomen.…
Lees verder

OR ondersteuning publieke instelling

Yellow Way heeft de OR en de bestuurder van een publieke instelling door middel van een intensief traject van trainingen en gesprekken geadviseerd en ondersteund bij onderlinge afstemming in het systeem van OR en bestuur. Het doel was de dialoog en samenwerking tussen beide partijen te verbeteren.  De Yellow Way aanpak Tijdens het traject is er…
Lees verder

Begeleiding bij het ontwikkelen en inrichten van inkoop bij Achterhoek VO

De verregaande bezuinigingen in het onderwijs en de toegenomen nadruk op regelgeving, waaronder de nieuwe aanbestedingswetgeving, zorgen ervoor dat steeds meer onderwijsorganisaties gaan nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van de inkoopprocessen. Om deze reden heeft Achterhoek VO besloten om te gaan werken volgens een gecoördineerd inkoopmodel. De doelstelling is om professioneel te gaan…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware. De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding levering computers en digitale schoolborden Achterhoek VO

Yellow Way ondersteunt onderwijsinstelling Achterhoek VO bij het aanbesteden van de levering van ICT hardware en smartboards. De aanbesteding Het doel van het inkooptraject is het afsluiten van raamcontracten met partijen die de levering kunnen verzorgen van pc’s, laptops en audiovisuele apparatuur in de vorm van digitale schoolborden (in de wandelgangen vaak ‘smartboards’ of ‘digiboards’…
Lees verder

Succesvolle implementatie Lean in de kantooromgeving van Omron

Yellow Way introduceert procesverbeteringen bij Omron door middel van een continu verbeteromgeving en de Lean methodologie.  Empowerment Het doel van het project was het verhogen van efficiëntie en het zelfsturend vermogen van teams op kantoor. Yellow Way is gespecialiseerd in organisatieverandering en procesverbetering in kantooromgevingen. Het wereldwijd opererende Omron had ruime ervaring met het succesvol…
Lees verder
Menu