OVO Zaanstad innoveert met aanbesteding leermiddelen

Pilot met flexibel aanschaffen van leermiddelen dankzij anders aanbesteden OVO Zaanstad heeft onlangs de levering van schoolboeken en andere leermiddelen aanbesteed met hulp van Yellow Way Consultancy. De centrale gedachte was daarbij dat men innovatie wil stimuleren, waarbij flexibiliteit, individualisering, ontschotting en het kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen voorop staan. Het resultaat is dat OVO…
Lees verder

Europese aanbesteding digitale schoolborden Wartburg College

Yellow Way helpt het Wartburg College met het aanbesteden van een raamcontract voor de levering van interactieve schoolborden Het Wartburg College heeft onlangs de levering van interactieve schoolborden aanbesteed met hulp van Yellow Way. Aanleiding voor de aanbesteding was de wens om het leveren van de schoolborden (ook wel ‘digiborden’ of ‘smartboards’) over alle locaties…
Lees verder

Aanbesteding FA- en PSA-software door de RVKO

Yellow Way adviseert de RVKO bij het Europees aanbesteden van een systeem voor de financiële, en personeels- en salarisadministratie Yellow Way heeft de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs ondersteund bij een Europese aanbesteding van software voor de financiële (FA), en de personeels- en salaris administratie (PSA). Aanleiding was een door het College van Bestuur genomen…
Lees verder

Aanbesteding e-HRM/SA-systeem Nederlandse waterschappen

Vijftien waterschappen gaan samenwerken op het gebied van e-HRM. Hiertoe is een start gemaakt door het gezamenlijk aanbesteden van het e-HRM/SA systeem. De volgende waterschappen namen deel aan de Europese aanbesteding: Hollandse Delta, Peel en Maasvallei, Rijnland, Roer en Overmaas, Vallei en Veluwe, Groot Salland, Noorderzijlvest, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Aa…
Lees verder

Inkoopscan SW bedrijven

In toenemende mate wordt voor SW bedrijven naast het voorzien van werk aan mensen met een arbeidsbeperking, de ontwikkeling van die mensen van belang; het zogenoemde leerwerkbedrijf. Om talentontwikkeling en training te bieden, is een financieel gezonde organisatie noodzakelijk. De verantwoordelijkheden worden gedecentraliseerd naar gemeenten, waardoor zij rechtstreeks de besteding van het budget dienen te…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding geïntegreerd e-HRM/SA-systeem

De ontwikkelingen door de jaren heen op het gebied van HRM en Salarisadministratie blijven complex en dynamisch, onder andere door de toenemende zorgplicht en opgelegde veranderingen vanuit de fiscus. Het gevolg is een stijgende vraag naar flexibele, geïntegreerde systemen die in staat zijn deze complexiteit te managen Daarbij dienen deze systemen het gehele proces van…
Lees verder

De nieuwe aanbestedingsrichtlijn: Uitsluiting o.b.v. past performance.

Laatst werd ik uitgenodigd voor een inkoopseminar waarvoor ik me kon opgeven voor een aantal workshops. Eén van de workshops die ik heb gevolgd was de workshop “Nieuwe richtlijnen”. Onderwerp van deze workshop was de nieuwe aanbestedingsrichtlijn die uiterlijk 18 april 2016 wordt geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Eén van de dingen die me het…
Lees verder

Begeleiding Europese aanbesteding HRM/SA systeem voor ROC de Leijgraaf

Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees aanbesteden van een softwaresysteem voor P&O en salarisadministratie. De aanbesteding ROC de Leijgraaf wilde met de aanschaf van een nieuw HRM/SA systeem de softwarematige ondersteuning van salarisadministratie en HRM processen verbeteren en verbreden. Op het moment van aanbesteden werd naast het salarisadministratiesysteem ook gebruik…
Lees verder

Forse besparingen op kantoorartikelen door gezamelijke inkoop

Onder de naam schoolinkoop.nl heeft Yellow Way een collectieve Europese aanbesteding voor kantoorartikelen uitgevoerd in samenwerking met de Besturenraad, VOS/ABB, VKO, VBS, LVGS en VGS . Hierdoor zijn forse besparingen gerealiseerd. Deelname is nog steeds mogelijk! Inkoop in het onderwijs Er zijn weinig taken waar schoolbestuurders warm voor lopen en inkoop is hier een van. Het moet gebeuren, maar…
Lees verder
Menu