Inkoop en aanbesteden

Begeleiding Europese aanbesteding Deelnemer Registratie Systeem

Yellow Way heeft ROC Zeeland en ROC Westerschelde ondersteund bij de vervanging van het bestaande kernregistratiesysteem nOISe door middel van een Europese aanbesteding. ROC Zeeland en ROC Westerschelde hebben enige tijd geleden de intentie uitgesproken te fuseren. Op de fusie vooruitlopend is besloten om samen de vervanging van het bestaande DRS vorm te gaan geven…

Facilitair Samenwerkingsverband ROC FSR

,
Op woensdag 6 april 2011 was Yellow Way te gast bij het Facilitair Samenwerkingsverband ROC’s (FSR) voor een presentatie over het conceptvoorstel van de nieuwe aanbestedingswet. Het was een leuke leerzame middag met veel interactie vanuit de inkopers van de diverse ROC’s. Nieuwe aanbestedingswet Het wetsvoorstel beoogt onder andere verlaging van de administratieve lasten, betere…

Inkoop bij Omron Europe B.V.

,
Sinds enkele maanden ondersteunt Yellow Way de Japanse multinational Omron bij de Europese product related inkoop. Omron levert producten, systemen en applicatie-expertise op het gebied van fabrieks- en machineautomatisering, elektronische componenten en medische apparatuur voor therapieën en zelfmedicatie. In haar processen past Omron lean technieken toe. In nauwe samenwerking met product marketing, procurement & planning en…

Begeleiding Europese aanbesteding kernregistratie deelnemersgegevens

Op het eerste gezicht lijken onderwijsprocessen wellicht weinig complex. Niets is minder waar. Het goed organiseren van onderwijsprocessen gaat veel verder dan het maken van een lesrooster en het bijhouden van een cijferlijst. Achtergrond De ontwikkelingen in onderwijsland hebben de afgelopen jaren niet stil gestaan. Dit geldt met name voor de beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE)…

Inkoopscan Permar

,
In navolging op de inkoopscan bij sociale werkvoorziening Delta heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bij Permar, eveneens een sociale werkvoorziening. Deze inkoopscan heeft in een kort tijdsbestek inzichtelijk gemaakt hoe de inkooporganisatie van Permar ervoor staat. Op deze wijze is een goed beeld ontstaan van het inkoopproces en heeft de organisatie meer controle verkregen…

Inkoopscan Automobielbedrijf P. van de Ven

,
Voor automobielbedrijf P. van de Ven is Yellow Way eind december 2008 gestart met het uitvoeren van een inkoopscan. Middels een kwantitatieve en kwalitatieve analyse is de inkoopfunctie van deze organisatie onder de loep genomen. De resultaten van deze analyses leiden tot een voorstel waarmee Yellow Way het besparingspotentieel voor automobielbedrijf P. van de Ven…

Inkoopscan Synthon

,
Afgelopen maand heeft Yellow Way een inkoopscan inclusief spendanalyse uitgevoerd bij het pharmaciebedrijf Synthon in Nijmegen. De inkoopfunctie van Synthon is onder de loep genomen door middel van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Dit heeft geleid tot een aantal passende verbetervoorstellen om het bestel- en inkoopproces efficiënter te laten verlopen en kosten te besparen.

Yellow Way binnen Rijkswaterstaat

,
Tijdens het leertraject hebben de Guided Professionals een uitdagende bedrijfscase uitgevoerd in samenwerking met de inkoopmedewerkers van Rijkswaterstaat Noord-Brabant. Team Kleine Inkoop, afdeling bedrijfsvoering inkoopondersteuning, Rijkswaterstaat Noord-Brabant: ” Het project dat wij samen met de Guided Professionals van Yellow Way hebben uitgevoerd had twee doelen: ‘Het identificeren en formuleren van concrete verbetervoorstellen voor de inkoopprocessen…