Inkoop en aanbesteden

Uitvoering van een inkoopscan bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) te Veghel een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Stichting OOG had zich ten doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en beter te kunnen sturen op kosten. Derhalve is, destijds, Yellow Way benaderd om een inkoopscan binnen de stichting uit te voeren. De…

Nieuwe aanbestedingswet

aanbesteden, inkoop
Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Het is voor publieke instellingen zaak om goed te letten op de wijzigingen ten opzichte van de BAO, BASS en WIRA. De Aanbestedingswet De Aanbestedingswet bevat een aantal nieuwe elementen. De verwachte wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nog niet in de aanbestedingswet opgenomen.…

Begeleiding bij het ontwikkelen en inrichten van inkoop bij Achterhoek VO

aanbesteden, inkoop
De verregaande bezuinigingen in het onderwijs en de toegenomen nadruk op regelgeving, waaronder de nieuwe aanbestedingswetgeving, zorgen ervoor dat steeds meer onderwijsorganisaties gaan nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van de inkoopprocessen. Om deze reden heeft Achterhoek VO besloten om te gaan werken volgens een gecoördineerd inkoopmodel. De doelstelling is om professioneel te gaan…

Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware. De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten…

Begeleiding Europese aanbesteding levering computers en digitale schoolborden Achterhoek VO

aanbesteden, inkoop
Yellow Way ondersteunt onderwijsinstelling Achterhoek VO bij het aanbesteden van de levering van ICT hardware en smartboards. De aanbesteding Het doel van het inkooptraject is het afsluiten van raamcontracten met partijen die de levering kunnen verzorgen van pc’s, laptops en audiovisuele apparatuur in de vorm van digitale schoolborden (in de wandelgangen vaak ‘smartboards’ of ‘digiboards’…

Succesvolle implementatie Lean in de kantooromgeving van Omron

aanbesteden, inkoop
Yellow Way introduceert procesverbeteringen bij Omron door middel van een continu verbeteromgeving en de Lean methodologie.  Empowerment Het doel van het project was het verhogen van efficiëntie en het zelfsturend vermogen van teams op kantoor. Yellow Way is gespecialiseerd in organisatieverandering en procesverbetering in kantooromgevingen. Het wereldwijd opererende Omron had ruime ervaring met het succesvol…

Inkoop opleiding voor de Provincie Zeeland

aanbesteden, inkoop
Yellow Way traint medewerkers van de afdeling inkoop van de Provincie Zeeland met een maatwerk cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’. De opleiding Yellow Way heeft onlangs een cursus ‘Inkoop voor niet-inkopers’ verzorgd voor de nieuwe inkoopmedewerkers van de Provincie Zeeland. Het doel van de opleiding is om medewerkers die starten in een inkoopfunctie bekend te maken…

Begeleiding collectieve inkoop samenwerkende kunst- en cultuurinstellingen Tilburg

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor Tilburgse kunst- en cultuurinstellingen een kwantitatieve inkoopanalyse en gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van kantoorartikelen, accountantsdiensten en drukwerk. De betrokken partijen waren o.a. Poppodium 013, Bibliotheek Midden-Brabant en Theaters Tilburg. Momenteel bezuinigt de overheid zwaar op kunst en cultuur. Doordat subsidies onder druk komen te staan, worden instellingen op het…

Uitvoering inkoopscan bij sociale werkvoorziening Breed

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor sociale werkvoorziening Breed te Nijmegen een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Om inkoop binnen de organisatie verder te ontwikkelen en aanzienlijke besparingen te kunnen realiseren heeft Yellow Way een inkoopscan uitgevoerd bestaande uit een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. De kwantitatieve doorlichting van de inkoopfunctie heeft inzicht verschaft in de mogelijkheden voor…

Begeleiding Europese aanbesteding Food en Non-Food producten voor ROC de Leijgraaf

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees Aanbesteden van levensmiddelen en aanverwante producten voor haar catering en horecaopleiding. De aanbesteding De aanbesteding is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. Met de gunning heeft ROC de Leijgraaf een professionele leverancier verkregen die naast een goede prijs een zeer belangrijke meerwaarde…