Inkoop en aanbesteden

Europese aanbesteding digitale schoolborden Wartburg College

Yellow Way helpt het Wartburg College met het aanbesteden van een raamcontract voor de levering van interactieve schoolborden Het Wartburg College heeft onlangs de levering van interactieve schoolborden aanbesteed met hulp van Yellow Way. Aanleiding voor de aanbesteding was de wens om het leveren van de schoolborden (ook wel ‘digiborden’ of ‘smartboards’) over alle locaties…

Aanbesteding FA- en PSA-software door de RVKO

Yellow Way adviseert de RVKO bij het Europees aanbesteden van een systeem voor de financiële, en personeels- en salarisadministratie Yellow Way heeft de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs ondersteund bij een Europese aanbesteding van software voor de financiële (FA), en de personeels- en salaris administratie (PSA). Aanleiding was een door het College van Bestuur genomen…

Aanbesteding e-HRM/SA-systeem Nederlandse waterschappen

Vijftien waterschappen gaan samenwerken op het gebied van e-HRM. Hiertoe is een start gemaakt door het gezamenlijk aanbesteden van het e-HRM/SA systeem. De volgende waterschappen namen deel aan de Europese aanbesteding: Hollandse Delta, Peel en Maasvallei, Rijnland, Roer en Overmaas, Vallei en Veluwe, Groot Salland, Noorderzijlvest, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Zuiderzeeland, Aa…

Inkoopscan SW bedrijven

In toenemende mate wordt voor SW bedrijven naast het voorzien van werk aan mensen met een arbeidsbeperking, de ontwikkeling van die mensen van belang; het zogenoemde leerwerkbedrijf. Om talentontwikkeling en training te bieden, is een financieel gezonde organisatie noodzakelijk. De verantwoordelijkheden worden gedecentraliseerd naar gemeenten, waardoor zij rechtstreeks de besteding van het budget dienen te…

Inkoop in het onderwijs

Binnen het onderwijs moet steeds meer gedaan worden met minder middelen en mensen. Daarom is het voor elke school (ongeacht of het bijvoorbeeld PO, VO of MBO betreft) van belang om zijn inkoopprocessen te professionaliseren. Dit heeft zowel betrekking op kwaliteit als de omgang met de uitgave van beschikbare middelen. Vanuit dit oogpunt is er…

De nieuwe aanbestedingsrichtlijn: Uitsluiting o.b.v. past performance.

,
Laatst werd ik uitgenodigd voor een inkoopseminar waarvoor ik me kon opgeven voor een aantal workshops. Eén van de workshops die ik heb gevolgd was de workshop “Nieuwe richtlijnen”. Onderwerp van deze workshop was de nieuwe aanbestedingsrichtlijn die uiterlijk 18 april 2016 wordt geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Eén van de dingen die me het…

Begeleiding Europese aanbesteding HRM/SA systeem voor ROC de Leijgraaf

,
Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees aanbesteden van een softwaresysteem voor P&O en salarisadministratie. De aanbesteding ROC de Leijgraaf wilde met de aanschaf van een nieuw HRM/SA systeem de softwarematige ondersteuning van salarisadministratie en HRM processen verbeteren en verbreden. Op het moment van aanbesteden werd naast het salarisadministratiesysteem ook gebruik…

Forse besparingen op kantoorartikelen door gezamelijke inkoop

,
Onder de naam schoolinkoop.nl heeft Yellow Way een collectieve Europese aanbesteding voor kantoorartikelen uitgevoerd in samenwerking met de Besturenraad, VOS/ABB, VKO, VBS, LVGS en VGS . Hierdoor zijn forse besparingen gerealiseerd. Deelname is nog steeds mogelijk! Inkoop in het onderwijs Er zijn weinig taken waar schoolbestuurders warm voor lopen en inkoop is hier een van. Het moet gebeuren, maar…

Procesoptimalisatie inkoop bestelproces bij een grote onderwijsinstelling

,
Yellow Way optimaliseert het bestelproces van de afdeling financiën van een groot ROC. De organisatie heeft zich als doel gesteld zijn team zelf haar procesverstoringen weg te laten nemen in het “purchase to pay” proces en dit proces vergaand te professionaliseren. Yellow Way heeft verbetersessies gecoördineerd op basis van de Yellow Way leantoolbox en brown paper sessies.   In een gestructureerde opzet is samen met de medewerkers…