Berichten van Marc

Procesoptimalisatie inkoop bestelproces bij een grote onderwijsinstelling

aanbesteden, inkoop
Yellow Way optimaliseert het bestelproces van de afdeling financiën van een groot ROC. De organisatie heeft zich als doel gesteld zijn team zelf haar procesverstoringen weg te laten nemen in het “purchase to pay” proces en dit proces vergaand te professionaliseren. Yellow Way heeft verbetersessies gecoördineerd op basis van de Yellow Way leantoolbox en brown paper sessies.   In een gestructureerde opzet is samen met de medewerkers…

Uitvoering van een inkoopscan bij Stichting Openbaar Onderwijs Groep

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Groep (OOG) te Veghel een kwantitatieve en kwalitatieve inkoopanalyse uitgevoerd.  De inkoopscan Stichting OOG had zich ten doel gesteld om meer inzicht te krijgen in de inkoop en beter te kunnen sturen op kosten. Derhalve is, destijds, Yellow Way benaderd om een inkoopscan binnen de stichting uit te voeren. De…

Second opinion Business Case e-HRM/SA systeem voor publieke instellingen

Yellow Way heeft een Business Case ten aanzien van een e-HRM/SA systeem opgesteld. Deze HRM/SA Business Case richtte zich op het aanschaffen van een e-HRM/SA systeem voor 24 publieke instellingen, met in totaal 11.000 medewerkers. Achtergrond De Business Case is een voortvloeisel van een afgesproken gezamenlijke ambitie, om op het gebied van HRM efficiëntie-, kwaliteitsverbetering…

Onderzoek naar omvang en stijging van ICT uitgaven in het Primair Onderwijs

Yellow Way heeft een ICT-dienstverlener in het onderwijs voorzien van een onderzoek waarbij inzicht is verschaft in de ICT uitgaven, de huidige inkoopsituatie, gerelateerde toekomstige ontwikkelingen en kansen voor besparingen binnen het Primair Onderwijs. Achtergrond Verregaande bezuinigingen staan binnen het onderwijs steeds hoger op de agenda. Dit zorgt er voor dat onderwijsorganisaties na gaan denken…

Nieuwe aanbestedingswet

aanbesteden, inkoop
Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Het is voor publieke instellingen zaak om goed te letten op de wijzigingen ten opzichte van de BAO, BASS en WIRA. De Aanbestedingswet De Aanbestedingswet bevat een aantal nieuwe elementen. De verwachte wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nog niet in de aanbestedingswet opgenomen.…

OR ondersteuning publieke instelling

aanbesteden, inkoop
Yellow Way heeft de OR en de bestuurder van een publieke instelling door middel van een intensief traject van trainingen en gesprekken geadviseerd en ondersteund bij onderlinge afstemming in het systeem van OR en bestuur. Het doel was de dialoog en samenwerking tussen beide partijen te verbeteren.  De Yellow Way aanpak Tijdens het traject is er…

Begeleiding bij het ontwikkelen en inrichten van inkoop bij Achterhoek VO

aanbesteden, inkoop
De verregaande bezuinigingen in het onderwijs en de toegenomen nadruk op regelgeving, waaronder de nieuwe aanbestedingswetgeving, zorgen ervoor dat steeds meer onderwijsorganisaties gaan nadenken over het efficiënter en effectiever organiseren van de inkoopprocessen. Om deze reden heeft Achterhoek VO besloten om te gaan werken volgens een gecoördineerd inkoopmodel. De doelstelling is om professioneel te gaan…

Begeleiding Europese aanbesteding ICT diensten en ICT hardware voor onderwijsinstelling RVKO

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs realiseert samen met van Yellow Way een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing op extern systeembeheer en computer hardware. De RVKO en Yellow Way hebben onlangs met succes een Europese aanbesteding afgerond voor systeembeheer en de levering van computers. Een eerste raming van de opbrengsten is zeer positief. Naar verwachting zullen de kosten…

Begeleiding Europese aanbesteding levering computers en digitale schoolborden Achterhoek VO

aanbesteden, inkoop
Yellow Way ondersteunt onderwijsinstelling Achterhoek VO bij het aanbesteden van de levering van ICT hardware en smartboards. De aanbesteding Het doel van het inkooptraject is het afsluiten van raamcontracten met partijen die de levering kunnen verzorgen van pc’s, laptops en audiovisuele apparatuur in de vorm van digitale schoolborden (in de wandelgangen vaak ‘smartboards’ of ‘digiboards’…

Succesvolle implementatie Lean in de kantooromgeving van Omron

aanbesteden, inkoop
Yellow Way introduceert procesverbeteringen bij Omron door middel van een continu verbeteromgeving en de Lean methodologie.  Empowerment Het doel van het project was het verhogen van efficiëntie en het zelfsturend vermogen van teams op kantoor. Yellow Way is gespecialiseerd in organisatieverandering en procesverbetering in kantooromgevingen. Het wereldwijd opererende Omron had ruime ervaring met het succesvol…

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!