Aanbesteding Inhuur Onderwijspersoneel Kind en Onderwijs

Yellow Way heeft voor Kind en Onderwijs Rotterdam een Europese aanbesteding voor de inhuur van onderwijspersoneel begeleid. Deze aanbesteding heeft zeer goed uitgepakt. Kind en Onderwijs heeft nu de beschikking over snel inzetbaar onderwijspersoneel tegen goede voorwaarden.

Personeel snel inzetbaar
Kind en Onderwijs wil snel kunnen schakelen wanneer een leerkracht niet inzetbaar is, bijvoorbeeld door ziekte. Onze ervaring is dat detacheringsbureaus moeite hebben om snel op een vraag om capaciteit in te springen. Dit is absoluut onwenselijk. In de aanbesteding is snelheid van levering dan ook als belangrijk criterium opgenomen, om snel inzetbaar personeel voor Kind en Onderwijs de komende jaren te garanderen.

“We zijn zeer tevreden met de resultaten van de aanbesteding. De prijzen zijn verbeterd en we kunnen onderwijspersoneel tegen goede voorwaarden overnemen, dit was voor ons een belangrijke doelstelling.”
Romano de Haan, Controller, Kind en Onderwijs Rotterdam

Opdracht gegund aan uitzendbureau
De opdracht is gegund aan Dit is Wijs; een uitzendbureau voor de inhuur van Onderwijspersoneel. Zij zijn in staat om zeer snel personeel te leveren wanneer dit nodig is. Daarnaast heeft Kind en Onderwijs een betere prijs gerealiseerd dan voorheen en zijn er goede voorwaarden bedongen voor de overname van personeel. Hierdoor is Kind en Onderwijs in staat om goed functionerend personeel tegen een eerlijke prijs over te nemen van het uitzendbureau.

Over Kind en Onderwijs
Kind en Onderwijs Rotterdam is een stichting voor christelijk primair onderwijs in de regio Rotterdam. Onder het bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam ressorteren 24 scholen, verdeeld over 31 locaties in (de gemeente) Rotterdam. Deze scholen verzorgen primair onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Een drietal scholen verzorgt speciaal basisonderwijs.

Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam wordt vanuit de christelijke identiteit onderwijs geboden dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doet Kind en Onderwijs met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een aanbesteding van de inhuur van onderwijspersoneel? Neem dan contact op met Bregt van der Pool via aanbestedingen@yellowway.nl of 06 284 593 55

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!