Driestar Educatief vernieuwt inkoop- en aanbestedingsbeleid

Herzien inkoop- en aanbestedingsbeleid Driestar Educatief

Yellow Way heeft voor Driestar Educatief haar inkoop- en aanbestedingsbeleid herzien. Dit resulteerde in een inkoopbeleid wat aansluit bij de organisatie en de recente (Europese) wetgeving.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geeft richting aan de wijze waarop inkopen gedaan worden en geldt voor alle inkopen welke door of namens Driestar educatief worden gedaan. Het document ondersteunt medewerkers bij het correct inkopen van werken, goederen en diensten passend bij het organisatiebeleid en de actuele wet- en regelgeving zoals beschreven in de Aanbestedingswet. Yellow Way heeft in 2015 in samenwerking met Driestar Educatief haar inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Driestar Educatief ontving recent van haar accountant het advies om het inkoop- en aanbestedingsbeleid te herzien conform de actuele aanbestedingswetgeving. Hiervoor werd Yellow Way wederom benaderd.

“Yellow Way is in staat om effectief en klantgericht vragen op inkoopbeleid en Europese aanbestedingen te beantwoorden en samen met de klant beleid te formuleren.”
Kees Codée, Manager Facilitair Bedrijf Driestar Educatief

CPV-codes
Per 2016 zijn ‘sociale en specifieke diensten’ geïntroduceerd in de aanbestedingswet. Dit zijn diensten die vanwege hun aard een beperkte grensoverschrijdende dimensie hebben en waarbij de invulling van de diensten per lidstaat verschilt en afhankelijk is van ‘culturele tradities’. Voor een aanbestedende dienst zoals Driestar educatief betekent dit dat diensten die op deze lijst gepubliceerd zijn, pas vanaf een drempelbedrag van €750.000,- Europees aanbesteed hoeven te worden. Voorheen was in alle gevallen bij ‘werken en diensten’ sprake van een drempelbedrag van €221.000,-, waardoor Driestar Educatief bij ‘sociale en specifieke diensten’ nu meer bewegingsvrijheid heeft in de keuze voor de wijze van inkopen.

Ervaringen uit de praktijk
Driestar educatief beoordeelt de dienstverlening van Yellow Way met een 8. Driestar educatief stelt dat Yellow Way in staat is om effectief en klantgericht vragen op inkoopbeleid en Europese aanbestedingen te beantwoorden en samen met de klant beleid te formuleren. Hier zijn we trots op. Driestar Educatief bezit nu weer een actueel inkoop- en aanbestedingsbeleid waarmee ze jaren vooruit kunnen.

Over Driestar educatief
Driestar educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden van scholen en opvoeders in Nederland en daarbuiten. Het doel daarvan is goed onderwijs, goede leiding en goede opvoeding te geven, gefundeerd op de Bijbel, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften en verworteld in de christelijke traditie. Driestar educatief bestaat uit Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies, Jeugdhulp, Onderzoekscentrum Christelijk leiderschap en Support.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!