Duidelijke documenten en procedures bij aanbesteden zorgen voor waardering vanuit klant én leveranciers

Transparantie bij aanbesteden

Yellow Way staat ervoor bij aanbestedingen altijd onafhankelijk te handelen ten opzichte van leveranciers. Dit ook op het moment dat de klant een mogelijke voorkeur heeft door bijvoorbeeld ervaringen uit het verleden of reeds met leveranciers opgebouwde relaties.

Naast het feit dat bij een aanbesteding alle leveranciers op een gelijkwaardige en eerlijke manier behandeld dienen te worden is het voor de klant van belang de beste leverancier te selecteren voor de gewenste dienstverlening of producten. En dat natuurlijk tegen een optimale prijs-kwaliteit verhouding.

Met het opstellen van heldere aanbestedingsdocumenten en het volgen van een transparante aanbestedingsprocedure levert Yellow Way hier een aanzienlijke bijdrage aan. Onze klanten spreken hier regelmatig hun waardering over uit. Daar zijn we best een beetje trots op aangezien dat immers is waar we het allemaal voor doen.

Helderheid voor de aanbestedende dienst

Ik ben al enige tijd gedetacheerd bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) waar ik diverse aanbestedingstrajecten heb mogen begeleiden. Zowel aanbestedingen specifiek voor de Brandweer en GGD sector, maar ook voor de gehele organisatie zoals o.a. schoonmaakdienstverlening en multifunctionals. Bij het starten van een aanbesteding wordt een projectgroep samengesteld met inhoudsdeskundigen vanuit de organisatie. In sommige gevallen hebben de projectleden reeds ervaring met aanbesteden en in sommige gevallen juist niet. In het laatste geval is het voor de projectleden soms best een beetje spannend om een aanbesteding uit te voeren: “Hoe werkt een aanbesteding nu eigenlijk en is dat niet heel ingewikkeld?”, “Krijgen we uiteindelijk wel wat we willen?” en “Hoe moet het met de leveranciers waar we al jaren zaken mee doen?” Daarom is het van belang de klant, in alle fases van de aanbesteding, te informeren, adviseren en ondersteunen.

Mooi resultaat

Recentelijk heb ik bij de VRLN een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor Communicatiedienstverlening. Het toepassen en uitvoeren van bovengenoemde aspecten heeft geleid tot een mooi resultaat: een zeer tevreden klant en tevreden leveranciers. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de klant blij is met de nieuwe leverancier (ondanks het feit dat met deze leverancier niet eerder is samengewerkt), het beperkte aantal vragen in de nota van inlichtingen fase en het uitblijven van klachten vanuit de leveranciers. Aan de aanbesteding hebben meerdere leveranciers meegedaan die weinig of geen ervaring hadden met het inschrijven op een aanbesteding. Zo ook de winnende leverancier. Ondanks dat feit hebben wij van deze leverancier een uitmuntende offerte ontvangen en hebben zij op hun eigen website aangegeven het grondige aanbestedingstraject te waarderen. En ook hier zijn wij stiekem best een beetje trots op!