RIBW Nijmegen & Rivierenland stuurt op procesoptimalisatie binnen de P&O afdeling

Pilot binnen P&O aangaande het ontdekken en ervaren van een lean transformatie

RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft ontdekt waarom en hoe een lean transformatie bijdraagt aan de optimalisatie van de P&O processen. De P&O afdeling heeft de afgelopen maanden met toewijding gewerkt aan het zo efficiënt en effectief mogelijk inrichten van de eigen afdeling middels continu verbeteren.

De P&O afdeling heeft zich uitgesproken om de komende jaren, middels het verhogen van het eigen verbeterpotentieel, aansluiting na te streven bij het principe van zelforganisatie dat in het primaire proces van RIBW Nijmegen en Rivierenland is geïmplementeerd. Om hier op aan te sluiten is het belangrijk om de afdeling P&O te motiveren om te optimaliseren, en te leren een continu verbeteromgeving te creëren en in stand te houden. Op deze wijze is het mogelijk om de interne klant, en daarmee de cliënt, steeds beter en sneller te bedienen.

Voordat gestart werd met de procesoptimalisatie, heeft er een analyse plaatsgevonden. De speerpunten welke naar voren kwamen uit deze analyse betroffen het voor de personeelsadministratie, salarisadministratie en het personeelsbeheer op orde brengen van de basis, efficiënter werken en het borgen van het principe ‘first-time-right’.

Om inzicht te krijgen in het eigen verbeterpotentieel zijn zogenaamde dagstarts en kaizen bijeenkomsten onderdeel geworden van het reguliere werk. Na verloop van tijd ontstond, gebaseerd op de behoefte van de betrokken medewerkers, een continu verbeteromgeving waarin middels verbinding van de backoffice en frontoffice van P&O tot proceseigenaren kon worden gekomen en processen in kaart zijn gebracht, beschreven en slimmer ingericht.

Er is ook gezocht naar rolverduidelijking en synergie tussen de backoffice en de frontoffice van de afdeling. Middels een helpdesk zijn hier stappen in genomen, zodat opdrachten en/of verzoeken vanuit de klant (lees: medewerkers vanuit de gehele organisatie) gecentraliseerd de afdeling bereiken. Vanuit de helpdesk worden de verzoeken vervolgens toebedeeld aan de juiste collega, en tijdig en juist opgelost.

De P&O afdeling is nu zo ver dat ze zelfstandig continu kunnen blijven verbeteren en streven naar perfectie. De grootste uitdaging betreft het gewoonweg aan de slag gaan en volhouden. Met andere woorden: discipline. Discipline is hetgeen waardoor een lean transformatie kan slagen of falen, ook nadat de (externe) consultant minder betrokken is. Discipline die overigens wel leidt tot meer werkplezier, een grotere betrokkenheid en meer vertrouwen in elkaar.

RIBW Nijmegen & Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is de expert in de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Als het gaat om wonen, dagbesteding en werk. Zij begeleiden met zo’n 550 professionele en betrokken medewerkers circa 1.700 cliënten, in het werkgebied rond Nijmegen en Tiel.

Meer informatie over RIBW Nijmegen en Rivierenland is te vinden op de website: www.ribw-nijmegenrivierenland.nl.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!