OVO Zaanstad innoveert met aanbesteding leermiddelen

Pilot met flexibel aanschaffen van leermiddelen dankzij anders aanbesteden

OVO Zaanstad heeft onlangs de levering van schoolboeken en andere leermiddelen aanbesteed met hulp van Yellow Way Consultancy. De centrale gedachte was daarbij dat men innovatie wil stimuleren, waarbij flexibiliteit, individualisering, ontschotting en het kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen voorop staan. Het resultaat is dat OVO Zaanstad nu niet meer is gebonden aan de gebruikelijke afschrijvingstermijnen en het gebruik van een vaste methode. Ook kan er vrij worden gevarieerd met digitaal en folio materiaal.

OVO Zaanstad wil de komende jaren de inrichting van het onderwijs en de aanschaf en het gebruik van de leer- en hulpmiddelen zoveel mogelijk afstemmen op de individuele leerroutes van de leerlingen. Deze toekomstvisie vraagt om een andere benadering van het gebruik van leermiddelen dan nu in het voortgezet onderwijs gebruikelijk is. Daarnaast is de markt voor leermiddelen aan het veranderen. OVO Zaanstad wil kunnen inspelen op deze veranderingen.

Door een innovatieve manier van aanbesteden kan OVO Zaanstad ook daadwerkelijk invulling gaan geven aan haar toekomstvisie. De komende tijd zal het Bertrand Russell College (BRC) een pilot doorlopen. Het BRC is een school voor HAVO en VWO. Het doel van de pilot is om ervaring op te doen met differentiatie en gepersonaliseerd leren en om ervaring op te doen met het flexibel aanschaffen en inzetten van Leermiddelen.

Voor een vast bedrag per leerling heeft het Bertrand Russel College nu vrijheid in de aanschaf van leermiddelen. Dit houdt in dat er in theorie jaarlijks een nieuwe methode gekozen kan worden, die kan worden aangevuld met delen van andere methodes. Daarbij kan vrij worden gevarieerd met digitale en folio content. Dit sluit aan bij het feit dat ruim de helft van de school laptopklassen heeft en op die manier kan variëren met digitaal materiaal. Ook is er ruimte om nieuwe innovatieve methodes te gebruiken en eigen materiaal te ontwikkelen. De eerste reacties binnen de school zijn zeer positief. Ook is OVO Zaanstad positief over de begeleiding door Yellow Way: “Kenmerkend zijn het persoonlijke contact, de nuchterheid in combinatie met voldoende zakelijkheid, humor en klantgerichtheid”. De dienstverlening van Yellow Way werd dan ook gewaardeerd met een 8,5.

OVO Zaanstad

OVO Zaanstad is een omvangrijke onderwijsorganisatie met in totaal ca. 6.800 leerlingen en 825 personeelsleden. OVO Zaanstad verzorgt sinds augustus 1993 openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad. OVO Zaanstad bestaat uit het Zaanlands Lyceum, Compaen VMBO, het Bertrand Russell College, het Saenredam College, Trias VMBO, Praktijkschool De Brug, het Zuiderzee College en Saenstroom opdc.

Meer informatie over OVO Zaanstad is te vinden op de website: www.ovo-zaanstad.nl.