Begeleiding Europese aanbesteding geïntegreerd e-HRM/SA-systeem

De ontwikkelingen door de jaren heen op het gebied van HRM en Salarisadministratie blijven complex en dynamisch, onder andere door de toenemende zorgplicht en opgelegde veranderingen vanuit de fiscus. Het gevolg is een stijgende vraag naar flexibele, geïntegreerde systemen die in staat zijn deze complexiteit te managen Daarbij dienen deze systemen het gehele proces van HRM en salarisadministratie te ondersteunen; van invoer van een nieuwe medewerker en competentiemanagement tot en met salarisspecificatie en salarisbetaling.

Beperkte ruimte?
Met name daar waar het inkooptrajecten in de (semi-)publieke sector betreffen, kan het succesvol uitzetten van marktvragen naar dergelijke systemen complex zijn. Het opstellen van het Programma van Eisen en Wensen heeft een specialistisch en niet-tastbaar karakter die typerend is voor software aanbestedingen. Het is bijna onmogelijk om complexe applicaties voorafgaand aan implementatie volledig te specificeren. In de praktijk komt namelijk gaandeweg het voortschrijdend inzicht om de hoek kijken. Dat kan vervelend zijn, maar hier is op verschillende manieren op te anticiperen.

Het juiste proces
Hoe komt u tot een volledig, transparant en proportioneel bestek, zonder dat (onbedoeld) naar een bepaalde leverancier wordt toegeschreven? Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • Gebruik inzichten van andere organisaties waar recent vergelijkbare trajecten gespeeld hebben. Let er hierbij wel op dat u kritisch kijkt in hoeverre deze inzichten ook relevant zijn voor uw eigen organisatie.
  • Minimaliseer uw achterstand in kennis ten opzichte van de markt door optimaal gebruik te maken van de communicatie mogelijkheden die door de aanbestedingsrichtlijnen geboden worden. Organiseer een marktconsultatie en creëer in de inschrijffase de mogelijkheid tot het inplannen van een pre-bid meeting.
  • Bij zeer complexe aanbestedingstrajecten is het in specifieke gevallen mogelijk om te kiezen voor een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure biedt maximale ruimte aan inschrijvers om mee te denken in de totstandkoming van de te kiezen oplossing.

Daarnaast behoren marktkennis en goed begrip van het aanbestedingsproces uiteraard tot de noodzakelijke ingrediënten om met bovenstaande uitdagingen om te kunnen gaan.

Onze expertise
Yellow Way Consultancy B.V. heeft uitgebreide ervaring in het begeleiden en ondersteunen bij het Europees Aanbestedingen van HRM en salarisadministratiesystemen en andere geïntegreerde software oplossingen. Enkele recente projecten in dit kader betreffen de Europese Aanbesteding van een geïntegreerd HRM en salarisadministratiesysteem ten behoeve van ROC de Leijgraaf, Slachtofferhulp Nederland, diverse Waterschappen en Avans Hogeschool.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!