Begeleiding Europese aanbesteding HRM/SA systeem voor ROC de Leijgraaf

Yellow Way heeft onderwijsinstelling ROC de Leijgraaf ondersteund bij het Europees aanbesteden van een softwaresysteem voor P&O en salarisadministratie.

De aanbesteding

ROC de Leijgraaf wilde met de aanschaf van een nieuw HRM/SA systeem de softwarematige ondersteuning van salarisadministratie en HRM processen verbeteren en verbreden. Op het moment van aanbesteden werd naast het salarisadministratiesysteem ook gebruik gemaakt van andere systemen. Tevens werden in het oude systeem processen onvoldoende geborgd te worden. Het nieuwe systeem diende dit te ondervangen. In het aanbestedingsproces heeft Yellow Way ondersteuning geboden op de gehele procedure. Vanwege de aard van de opdracht werd daarbij bijzondere aandacht besteed aan het opstellen van een programma van eisen & wensen en bijbehorende contracten.

Bij de aanschaf van complexe ICT systemen zijn de financiële, organisatorische en politieke belangen groot. Het opstellen van het programma van eisen & wensen is specialistisch werk. Er moet rekening gehouden worden met o.a. functionele, technische, juridische en financiële eisen van verschillende afdelingen. Dat is een behoorlijke uitdaging. Yellow Way heeft ROC de Leijgraaf daarom intensief begeleid bij het opstellen van het programma van eisen & wensen en ondersteund bij het scherp en volledig krijgen van de gewenste functionaliteiten. Yellow Way heeft tevens geholpen bij het initiëren en uitvoeren van een marktconsultatie en zorg gedragen voor het opstellen van de aanbestedingsdocumenten en het initiëren en uitvoeren van de Europese aanbesteding. Een en ander heeft geleid tot een succesvolle aanbesteding en een tevreden opdrachtgever.

ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf is een kennisonderneming die werkzaam is in de regio Noordoost Brabant. Hier kunnen jongeren en volwassenen terecht voor een praktijkgerichte MBO-opleiding, deeltijd HAVO en VMBO-T (Vavo). Tevens beschikt de opleiding over een Loopbaancentrum die deelnemers helpt bij (re)integratie en inburgering. Voor bedrijven en instellingen worden tevens passende opleidingen verzorgd. Opleidingen worden gegeven op diverse niveaus met verschillende studielooptijden en diverse startmomenten. Momenteel heeft de organisatie 8500 deelnemers, voltijds dan wel in deeltijd, en ruim 700 personeelsleden.