Forse besparingen op kantoorartikelen door gezamelijke inkoop

Onder de naam schoolinkoop.nl heeft Yellow Way een collectieve Europese aanbesteding voor kantoorartikelen uitgevoerd in samenwerking met de Besturenraad, VOS/ABB, VKO, VBS, LVGS en VGS . Hierdoor zijn forse besparingen gerealiseerd. Deelname is nog steeds mogelijk!

Inkoop in het onderwijs

Er zijn weinig taken waar schoolbestuurders warm voor lopen en inkoop is hier een van. Het moet gebeuren, maar het is werk voor specialisten. Zeker als er aanbesteed moet worden. Daarom heeft de Besturenraad samen met vijf andere besturenorganisaties Yellow Way geselecteerd als partner om collectieve aanbestedingen te organiseren. De aanbesteding voor kantoorartikelen is in december 2012 afgerond waarbij forse besparingen gerealiseerd zijn!

De voordelen 

De voordelen van het initiatief van de zes besturenorganisaties en Yellow Way zijn evident. Ten eerste is er het financiële voordeel. Omdat zoveel schoolbesturen meedoen wordt er geprofiteerd van het volume-effect. Ook is er bedongen dat er geen leveringskosten worden gerekend, ongeacht de bestelhoeveelheid.

Naast de directe besparingen, zijn de besparingen op de indirecte kosten aanzienlijk. Iedere school kan meerdere bestellers aanwijzen met een eigen inlogcode voor de webshop. Alle individuele bestellingen komen op één overzichtelijke maandfactuur terecht. Op deze manier neemt het proces van bestellen tot en met factuurafhandeling nauwelijks tijd in beslag. De administratieve winst van de overeenkomst met leverancier Lyreco aan de achterzijde is daardoor misschien nog wel groter dan de inkoopwinst aan de voorkant.

Een tweede voordeel is het gemak. Yellow Way voert de aanbesteding uit. Dit is een traject waar ook juridische haken en ogen aanzitten. Door de gesloten overeenkomst hebben scholen daar geen omkijken naar. Yellow Way levert tevens een toegevoegde waarde als het om kwaliteit gaat. Een goede aanbesteding leidt immers tot een goede leverancier. Lyreco is geselecteerd als het bedrijf dat het beste voldeed aan de aanbestedingsvoorwaarden. Om de kwaliteit blijvend te borgen zal Yellow Way regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren onder de deelnemende scholen uit om de kwaliteit te monitoren.

Kortom is de uitgevoerde aanbesteding een uniek initiatief waarin de onderwijs organisaties samenwerken om scholen de mogelijkheid te geven om binnen de Europese aanbestedingsregels van grote collectieve kortingen te genieten. Voor aanvullende informatie over het initiatief kunt u terecht op Schoolinkoop.nl of contact opnemen met Carlijn Kuijpers van Yellow Way. Zie voor reacties van scholen ook het artikel in het magazine School! nr.3 op de website van VOS/ABB op pagina 22.

Deelname is nog steeds mogelijk

Voor scholen aangesloten bij de deelnemende besturenraden is deelname aan de overeenkomst nog steeds mogelijk. U kunt zich eenvoudig inschrijven door het invullen van het deelname formulier op de website van schoolinkoop.

 

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!