Procesoptimalisatie inkoop bestelproces bij een grote onderwijsinstelling

Yellow Way optimaliseert het bestelproces van de afdeling financiën van een groot ROC.

De organisatie heeft zich als doel gesteld zijn team zelf haar procesverstoringen weg te laten nemen in het “purchase to pay” proces en dit proces vergaand te professionaliseren. Yellow Way heeft verbetersessies gecoördineerd op basis van de Yellow Way leantoolbox en brown paper sessies.  

In een gestructureerde opzet is samen met de medewerkers van de afdeling financiën en inkoop het bestelproces geanalyseerd en is er een inventarisatie gemaakt van de verstoringen binnen dit proces. De verstoringen zijn vervolgens gecategoriseerd en geprioriseerd om onderscheid te maken tussen quick wins en de projecten voor op de langere termijn. De medewerkers van de afdeling zijn zich hierdoor meer bewust geworden van hun rol binnen de totale bedrijfsprocessen en de mogelijkheden die zij zelf hebben om verbeteringen door te voeren. Vervolgens is ervoor gekozen om de grootste projecten eerst aan te pakken. Het “purchase to pay” proces is onder andere geanalyseerd en hiervoor is een aangepast proces ontworpen.

De Yellow Way aanpak

Het project bestond uit 4 fases:

1. Project start up

In de eerste fase is de definitieve keuze voor het te behandelen proces gemaakt. De teams die deelnemen aan de sessies zijn samengesteld en de projectorganisatie en -planning zijn vastgesteld.

2. Inventarisatie: verbetersessie

Tijdens de verbetersessies zijn de processtappen doorgenomen en zijn de knelpunten benoemd, toegelicht en gestructureerd.

3. Optimalisatie van de processen

In de derde fase zijn de resultaten van de verbetersessies besproken en zijn de knelpunten gecategoriseerd op effort en impact. Tevens is er een planning opgesteld voor de grotere verbeterpunten en zijn verantwoordelijkheden benoemd voor de quick wins en projecten.

4. Implementatie van de processen

In de laatste fase is een implementatieplan opgesteld en wordt de implementatie uitgevoerd.

Checklist aanvragen

Oplevering

Wij controleren of na realisatie aan alle gestelde eisen is voldaan. Is dit het geval, dan volgt de definitieve oplevering. De controle op de ingediende facturen is ook onze zorg, compleet met een betaaladvies. Servicecontracten nemen we optioneel voor u in beheer, zodat u er gedurende de looptijd van verzekerd bent dat de leverancier zijn afspraken nakomt.

Realisatie

Yellow Way bewaakt dit hele proces tot en met oplevering. U neemt steeds alle beslissingen maar gaat gewoon door met uw werk, terwijl ondertussen de uitvoering start. In deze fase houdt Yellow Way de touwtjes strak in handen. De werkzaamheden en de leveringen van materialen van en door verschillende partijen, stemmen wij op elkaar af. Het werk wordt gecontroleerd en waar nodig is begeleid. Regelmatig rapporteren wij over de voortgang en waar nodig overleggen wij met u. Wij zijn erbij!

Selectie partijen

Op basis van marktkennis en ervaring adviseert en ondersteunt Yellow Way u bij de selectie van specialisten en leveranciers. De offertes -op basis van PvE en definitief ontwerp- worden inhoudelijk en op prijs beoordeeld en met elkaar vergeleken. U krijgt vervolgens een offerteadvies. In de praktijk betekent dit het volgende; u bent zeker van dat het hele project van schilder tot aannemer, in vertrouwde handen is. Door onze expertise zijn wij in staat om bij leveranciers de optimale condities en prijzen te bedingen.

Ontwerp en planning

Wij zorgen voor een vlekkenplan, een schetsontwerp dat voldoet aan uw programma van eisen en dat aansluit op de ontwikkeling van uw situatie. In dit ontwerp wordt weergegeven hoe de afdelingen en algemene ruimten van uw organisatie het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare oppervlakte. Daarna maakt de projectarchitect achtereenvolgens een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, werktekeningen en detailleringen. In deze fase maken wij ook een globale tijdsplanning voor het project en bewaken deze.

Programma van Eisen

Het is essentieel om de vraag naar nieuwe huisvesting eenduidig vast te leggen. De uitgangspunten, kwaliteitseisen, prestaties, ambities en wensen dienen vooraf duidelijk te zijn. Wij begeleiden u daarbij. Voldoet een pand aan uw huisvestingseisen? Past het bij uw organisatie? Is het flexibel genoeg om te krimpen of te groeien? Een paar vragen waaraan gedacht kan worden wanneer u opzoek bent naar geschikte huisvesting. Een gebouwbeoordeling biedt inzicht in deze vragen. Het opzetten van een projectplan en het maken van een vlekkenplan sluit aan op de gebouwbeoordeling.

Scan uw situatie

Om een goed beeld van uw situatie te krijgen, is een scan essentieel. Deze scan voeren wij gratis en vrijblijvend voor u uit. We komen bij u op locatie kijken, gaan het gesprek met u aan en nemen tekeningen en plattegronden van de oude en gewenste situatie door. In dit stadium verzamelen we veel informatie die we aan de hand van een checklist aan u terugkoppelen. Dit is de eerste stap naar volledige ontzorging!