Second opinion Business Case e-HRM/SA systeem voor publieke instellingen

Yellow Way heeft een Business Case ten aanzien van een e-HRM/SA systeem opgesteld. Deze HRM/SA Business Case richtte zich op het aanschaffen van een e-HRM/SA systeem voor 24 publieke instellingen, met in totaal 11.000 medewerkers.

Achtergrond

De Business Case is een voortvloeisel van een afgesproken gezamenlijke ambitie, om op het gebied van HRM efficiëntie-, kwaliteitsverbetering en samenwerking te realiseren. De verregaande bezuinigingen in de sector zorgen er dan ook voor dat de organisaties in deze sector de verschillende werkprocessen efficiënter en effectiever in willen gaan richten.

Het project

In een kort tijdsbestek heeft Yellow Way een grondige ‘second opinion’ verzorgd met betrekking tot het aanschaffen van een e-HRM/SA systeem. Er is middels een workshop inzicht gegeven in onder andere een door Yellow Way formuleerde TCO benadering voor de Business Case e-HRM. De instellingen hebben hiermee inzicht gekregen in de eenmalige en jaarlijkse out of pocket kosten, alsmede in de interne projectkosten zowel collectief als per individuele instelling. De instellingen hechten veel waarde aan de instandhouding van de individuele besluitvorming, alsmede aan de voordelen van de samenwerking. Om dit te ondersteunen is geadviseerd over de opzet van het  Programma van Eisen (PvE E-HRM), de E-HRM Business Case, de samenwerkingsaanpak en de inrichting en communicatie voor de interne projectorganisatie. De instellingen zijn zeer enthousiast over de professionele inbreng en aanpak van Yellow Way en hebben dit beoordeeld met een 8!