Nieuwe aanbestedingswet

Op 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Het is voor publieke instellingen zaak om goed te letten op de wijzigingen ten opzichte van de BAO, BASS en WIRA.

De Aanbestedingswet
De Aanbestedingswet bevat een aantal nieuwe elementen. De verwachte wijzigingen van de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn nog niet in de aanbestedingswet opgenomen. Dat gebeurt later via een wijziging van de Aanbestedingswet. Met de komst van de Aanbestedingswet vervallen de Bao, Bass en de Wira.

De wet is opgebouwd uit vier delen:
– Deel 1 bevat algemene bepalingen en heeft is van toepassing op alle opdrachten.
– Deel 2 gaat over het aanbesteden van overheidsopdrachten boven de drempels.
– Deel 3 gaat over het Europees aanbesteden van speciale sector opdrachten boven de drempels
– Deel 4 is algemeen.

Verzameling relevante weblinks
– De Aanbestedingswet.
– De bijbehorende Gids Proportionaliteit.
– De verschillen tussen De Aanbestedingswet en BAO, BASS en WIRA staan hier.
– De verschillende Modellen Eigen Verklaringen.
– De Gedragsverklaring aanbesteden.
– De leidraad voor het afhandelen van klachten bij aanbesteden.

Gevolgen nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie
Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Yellow Way adviseert onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties over de praktische toepassing van de aanbestedingswet.